Skattepolitik

Årsregnskab

For Vækstfonden er det afgørende, at de virksomheder og fondsforvaltere, vi investerer i og samarbejder med, betaler den skat, som de er forpligtede til.

Vækstfondens skattepolitik beskriver de overordnede retningslinjer, forventninger og principper for Vækstfondens ageren i skattemæssig henseende. Skattepolitikken opdateres minimum én gang årligt af bestyrelsen.

Vækstfondens skattepolitik

De bærende principper for Vækstfondens skattepolitik er ordentlighed, åbenhed og ansvarlighed.

For Vækstfonden er det afgørende, at samarbejdspartnere betaler den skat, som de er forpligtede til. Med samarbejdspartnere menes de virksomheder, fondsforvaltere, leverandører mv., som Vækstfonden yder finansiering til, investerer i og samarbejder med.

Vækstfonden har nultolerance over for skattesnyd. Alle former for snyd vil omgående blive indberettet til de relevante myndigheder, og Vækstfonden vil stoppe alt fremtidigt samarbejde med den pågældende samarbejdspartner, virksomhed eller fond, desuagtet at denne er dansk eller udenlandsk.

Vækstfonden medvirker ikke til skattespekulation eller skatteunddragelse og forventer det samme af alle samarbejdspartnere og selskaber, som Vækstfonden finansierer.

Vækstfonden agerer altid som en ansvarlig partner og investor.

Vækstfonden forventer, at samarbejdspartnere følger de til enhver tid gældende skatteregler (samt relateret lovgivning, herunder blandt andet hvidvasklovgivning) i de lande, hvor de driver deres forretning, og at de følger de internationale principper for beskatning, som OECD har udarbejdet.

Vækstfonden yder ikke finansiering til virksomheder, der på finansieringstidspunket er hjemmehørende i lande, der optræder på EU’s liste over ”non-cooperative jurisdictions for tax purposes”.

Vækstfonden forventer, at samarbejdspartnere udviser ansvarlig skattepraksis i alle de lande, de opererer i, på finansieringstidspunktet såvel som efterfølgende.

Bliver Vækstfonden bekendt med, at en samarbejdspartner handler i strid med ovenstående principper, vil Vækstfonden indlede en dialog med samarbejdspartneren med henblik på at få ændret denne adfærd. Såfremt samarbejdspartneren ikke er indstillet på at indgå i en dialog eller ikke er indstillet på at ændre adfærd, vil Vækstfonden stoppe alt fremtidigt samarbejde.

Vækstfonden agerer med fuld åbenhed ift. skattemyndighederne. Vækstfonden ønsker generelt at være åben om sine skatteforhold og vil også opfordre andre til åbenhed på skatteområdet. Vækstfonden ønsker således at være en ansvarlig virksomhed, der baserer sin forretning på en ansvarlig skattepraksis.

Vindmøller på en mark

Ansvarlig investor og långiver

Børn der løser en case

Partnerskaber og Viden

Fløjte

Vækstfondens whistleblower-ordning

Cykel

Samfundsansvar i Vækstfonden

Her kan du læse om vores politik for samfundsansvar og bæredygtighed. Politikken følger internationalt aftalte principper i henhold til ansvarlighedsadfærd.