Samfundsansvar i Vækstfonden

Cykel

Vores politik for samfundsansvar og bæredygtighed har til formål at sikre, at vi opererer i henhold til internationalt aftalte principper for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig udvikling. Vores mål er i videst muligt omfang at forebygge og afbøde de negative indvirkninger på bæredygtigheden, som vores virksomhed måtte have.

Vækstfondens indsats for ansvarlig virksomhedsadfærd er rammesat i vores politik for samfundsansvar og bæredygtighed, FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv samt OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder. Vækstfonden er desuden medlem af FN-initiativet Global Compact, som er 10 generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar. Eftersom finansiering udgør vores kerneforretning, anerkender og rapporterer vi til PRI – Principles For Responsible Investment – og opfordrer vores fondsforvaltere til at gøre det samme.

Politik for mangfoldighed og kønsdiversitet

I forlængelse af Vækstfondens politik for samfundsansvar og bæredygtighed har vi udarbejdet en særskilt politik for mangfoldighed og kønsdiversitet. Politikken skal fremme mangfoldighed og kønsdiversitet i Vækstfondens medarbejdersammensætning og i de virksomheder, Vækstfonden finansierer. Det er vores ambition at sikre lige muligheder og vilkår for alle ansøgere og ansatte i Vækstfonden og det samme forventer Vækstfonden af de samarbejdspartnere og virksomheder, som vi indgår forretninger med. Vækstfonden ønsker desuden at være rollemodel og medvirke til at øge diversiteten i økosystemet for iværksætteri og vækstvirksomheder.

I Vækstfonden understøtter vi en omgangsform præget af åbenhed, ærlighed og respekt over for andre både internt i Vækstfonden og eksternt overfor Vækstfondens interessenter.

Se mere

Vindmøller på en mark

Ansvarlig investor og långiver

Årsregnskab

Skattepolitik

Børn der løser en case

Partnerskaber og Viden

Fløjte

Vækstfondens whistleblower-ordning