Samfundsansvar i Vækstfonden

Vores politik for samfundsansvar har til formål at sikre, at vi opererer i henhold til internationalt aftalte principper for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig udvikling. Vores mål er i videst muligt omfang at forebygge og afbøde de negative indvirkninger på bæredygtigheden, som vores virksomhed måtte have.

Se mere

Vækstfonden

Vækstfondens whistleblower-ordning

Øget bæredygtighed gennem partnerskaber og viden

Krukke med penge

Vækstfonden som ansvarlig investor og långiver