Partnerskaber og Viden

Børn der løser en case

Vi stiller løbende vores særlige kompetencer og netværk til rådighed i partnerskaber og samarbejder, som gavner den generelle bæredygtighed i samfundet. Desuden udarbejder vi løbende analyser – ofte i samarbejde med andre – om udviklingen på det finansielle marked og tendenser i den del af markedet, som vi beskæftiger os med, samt måler effekterne af vores indsats. Analyserne stiller vi gratis til rådighed for alle.

Partnerskaber - Mind Your Own Business

Vækstfondens medarbejdere har en unik viden om vækst for iværksættere samt små og mellemstore virksomheder. Den viden vil vi gerne bringe i spil, hvor det er relevant og muligt for os. Derfor er vi mentorvirksomhed for mikrovirksomheder i programmet ”Mind Your Own Business”, hvor vi har været partner siden 2016.  

Mind Your Own Business er et udviklingsprogram for etniske minoritetsdrenge i alderen 13-17 år. Drengene kommer typisk fra udsatte boligområder, og ved at deltage i MYOB-programmet får de mulighed for, igennem iværksætteri, at styrke deres sociale og faglige kompetencer samt at komme tættere på uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. I mindre grupper opretter de en mikrovirksomhed, som enten skal producere og sælge et produkt eller afholde et større event. Til hver mikrovirksomhed er der knyttet flere venturepiloter, som er frivillige fra civilsamfundet, samt en mentorvirksomhed. Vækstfondens rolle er, i en periode på ca. 8 mdr., at være mentorvirksomhed for en mirkovirksomhed. 

Partnerskaber - Velkommen Hjem 

Velkommen Hjem er en organisation, der ønsker at støtte veteraner med at sætte fokus på, hvordan militære kompetencer og erfaring kan bringes i spil i det civile erhvervsliv. Vækstfonden er aktiv mentor i Velkommen Hjem gennem veltilrettelagt forløb, der støtter overgangen fra det militære til det civile arbejdsmarked med fokus på veteranens kompetencer.

Viden om vækst - analyser

I Vækstfonden udarbejder vi løbende analyser, som er relevante for både virksomheder og samarbejdspartnere i vores målgruppe. Vi deler analyserne med vores omverden og lægger dem frit tilgængelige på vores hjemmeside, så alle har adgang til den viden. Formålet med at dele vores viden er at bidrage til opbyggelsen af et sundt økosystem for vækst og udvikling til gavn for samfundet samt at dokumentere effekten af vores indsats.

Se mere

Vindmøller på en mark

Ansvarlig investor og långiver

Årsregnskab

Skattepolitik

Fløjte

Vækstfondens whistleblower-ordning

Cykel

Samfundsansvar i Vækstfonden

Her kan du læse om vores politik for samfundsansvar og bæredygtighed. Politikken følger internationalt aftalte principper i henhold til ansvarlighedsadfærd.