Øget bæredygtighed gennem partnerskaber og viden

Vi stiller løbende vores særlige kompetencer og netværk til rådighed i partnerskaber og samarbejder, som gavner den generelle bæredygtighed i samfundet. Desuden udarbejder vi løbende analyser – ofte i samarbejde med andre – om udviklingen på det finansielle marked og tendenser i den del af markedet, som vi beskæftiger os med, samt måler effekterne af vores indsats. Analyserne stiller vi gratis til rådighed for alle.

Partnerskaber - Mind Your Own Business
Vækstfondens medarbejdere har en unik viden om vækst for iværksættere samt små og mellemstore virksomheder. Den viden vil vi gerne bringe i spil, hvor det er relevant og muligt for os. Derfor er vi mentorvirksomhed for mikrovirksomheder i programmet ”Mind Your Own Business”, hvor vi har været partner siden 2016.  

Mind Your Own Business er et udviklingsprogram for etniske minoritetsdrenge i alderen 13-17 år. Drengene kommer typisk fra udsatte boligområder, og ved at deltage i MYOB-programmet får de mulighed for, igennem iværksætteri, at styrke deres sociale og faglige kompetencer samt at komme tættere på uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. I mindre grupper opretter de en mikrovirksomhed, som enten skal producere og sælge et produkt eller afholde et større event. Til hver mikrovirksomhed er der knyttet flere venturepiloter, som er frivillige fra civilsamfundet, samt en mentorvirksomhed. Vækstfondens rolle er, i en periode på ca. 8 mdr., at være mentorvirksomhed for en mirkovirksomhed. 

Læs mere om Mind Your Own Business her.

Viden om vækst - analyser
I Vækstfonden udarbejder vi løbende analyser, som er relevante for både virksomheder og samarbejdspartnere i vores målgruppe. Vi deler analyserne med vores omverden og lægger dem frit tilgængelige på vores hjemmeside, så alle har adgang til den viden. Formålet med at dele vores viden er at bidrage til opbyggelsen af et sundt økosystem for vækst og udvikling til gavn for samfundet samt at dokumentere effekten af vores indsats.

Se mere

Vækstfonden

Vækstfondens whistleblower-ordning

Samfundsansvar i Vækstfonden

Vores politik for samfundsansvar har til formål at sikre, at vi opererer i henhold til internationalt aftalte principper for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig udvikling.

Krukke med penge

Vækstfonden som ansvarlig investor og långiver