Ansvarlig investor og långiver

Vindmøller på en mark

Vi tager afsæt i FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv samt OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder i vores tilgang til samfundsansvar både som virksomhed og som investor.

FN’s Retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv og OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder angiver, hvordan Vækstfonden og andre virksomheder løbende skal håndtere negative indvirkninger på områder som menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Som finansieringspartner for mange virksomheder anerkender vi og rapporterer til PRI - Principles For Responsible Investment - og vi opfordrer vores fondsforvaltere til at følge PRI. PRI er en international sammenslutning af investorer, der arbejder for at implementere konkrete principper for bæredygtige investeringer. Vækstfonden er desuden medlem af FN-initiativet Global Compact, som er 10 generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar.

Fokus for vores finansieringsaktiviteter er små og mellemstore virksomheder i Danmark. I Vækstfonden lægger vi vægt på, at de virksomheder og fonde, vi finansierer, forholder sig til de CSR-forhold, som er relevante for deres aktivitet. Virksomhederne og fondene i vores porteføljer kan være meget forskellige, og hvilke CSR-forhold, der er relevante, beror derfor på en individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Vores tilgang til CSR som investor er baseret på dialog, oplysning og samarbejde. Konkret gør vi følgende:

  • Vi inddrager spørgsmål om samfundsansvar i de undersøgelser, som går forud for beslutning om at stille medfinansiering til rådighed.
  • Vi stiller krav om, at de fonde og virksomheder, vi medfinansierer, forpligter sig til at forholde sig til CSR med udgangspunkt i FN’s retningslinjer og Global Compact.
  • I virksomheder, hvor vi er medejere, og vores medarbejdere derfor er med i bestyrelsen, indgår det i forretningsordenen for virksomhedernes bestyrelser, at CSR skal drøftes mindst én gang årligt på øverste ledelsesniveau. Det indgår ligeledes i forretningsordenen, at håndteringen af eventuelle negative indvirkninger på elementerne for bæredygtig udvikling, som de pågældende virksomheder kunne forårsage eller være forbundet til, drøftes på førstkommende møde i bestyrelsen.
  • Det kan gå galt for selv den bedste virksomhed. Skulle det vise sig, at virksomheder eller fonde i vores portefølje ikke lever op til kravene for samfundsansvarlig virksomhedsadfærd, vil vi undersøge forholdene og om nødvendigt bruge vores erfaring og indflydelse til at få rettet op på forholdene. Vores tilgang er i den sammenhæng baseret på konstruktiv dialog og deling af vores viden og erfaringer om håndtering af CSR-relevante forhold.

Se mere

Årsregnskab

Skattepolitik

Børn der løser en case

Partnerskaber og Viden

Fløjte

Vækstfondens whistleblower-ordning

Cykel

Samfundsansvar i Vækstfonden

Her kan du læse om vores politik for samfundsansvar og bæredygtighed. Politikken følger internationalt aftalte principper i henhold til ansvarlighedsadfærd.