Ansvarlig arbejdsplads

Eva medarbejderseminar 2017.jpg

Vi beskriver her en række af de indsatser, som vi har iværksat for at skabe en ansvarlig arbejdsplads. Indsatsen er forankret i vores HR-afdeling og hos de ansvarlige personaleledere.

Dialog om trivsel og stress
Det er vores opfattelse, at en arbejdsplads, hvor medarbejderne oplever at have ansvar og indflydelse og løbende udvikler deres kompetencer, er det bedste grundlag for jobtilfredshed. I hverdagen lægger vi derfor stor vægt på dialog og information samt løbende udvikling af den enkelte. Arbejdspresset er i perioder stort, og vi har derfor et særligt fokus på både at forebygge stress og tage os bedst muligt af medarbejdere, som alligevel måtte blive ramt. I tillæg til den løbende dialog gennemfører vi medarbejderudviklingssamtaler to gange om året, hvor trivsel, tryghed og udvikling er obligatoriske elementer i samtalen. Vi gennemfører årligt en trivsels- og tilfredshedsmåling og hver andet år en arbejdspladsvurdering (APV).

Fleksaftaler
For medarbejdere med høj anciennitet, og som i mange år har ydet en stor indsats i Vækstfonden, tilbyder vi fleksaftaler, så de har mulighed for at blive længst muligt på arbejdsmarkedet, såfremt de ønsker det. Indholdet i aftalen fastlægges af medarbejderen og vedkommendes daglige leder. Det afgørende er, at aftalen tilgodeser den enkelte medarbejders behov og ønsker ud fra de muligheder, der er i Vækstfonden.

Sundhed og motion
Trivsel i hverdagen og fysisk form hænger i mange tilfælde tæt sammen. Vi har derfor flere forskellige tilbud til medarbejderne med fokus på forebyggelse af jobrelaterede sygdomme og generel sundhed. Vi har ugentlige træningshold såsom styrketræning for ryggen og yoga, som man frivilligt kan deltage i. Alle medarbejdere har desuden mulighed for at få massage og fysioterapi. Vi serverer sund mad i kantinen, og der er økologisk frugt hver dag.

Mangfoldighedspolitik
Vi arbejder for at sikre, at alle medarbejdere har samme muligheder for udvikling uanset køn, etnisk baggrund, religion, nationalitet, seksuel orientering og alder. Vi arbejder også for, at kvinder og mænd har lige muligheder for at gøre karriere i organisationen. Derfor har vi fokus på at understøtte alle medarbejderes muligheder for at tage større ledelsesansvar og har en mangfoldighedspolitik.

Se mere

Krukke med penge

Vækstfonden som ansvarlig investor og långiver

Container

Skattepolitik

Maistic

Vækstfonden finansierer bæredygtige virksomheder

Indfrielse af FNs 17 verdensmål giver enorme muligheder for iværksættere med bæredygtige forretningsmodeller. Har du det rigtige team og en stærk forretningsplan, kommer Vækstfonden gerne med finansiering.