Samfundsansvar

I Vækstfonden tager vi afsæt i FN Global Compact’s 10 generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar. Vores politik for samfundsansvar har til formål at sikre, at vi opererer i henhold til internationalt aftalte principper for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig udvikling. Vores mål er i videst muligt omfang at forebygge og afbøde de negative indvirkninger på bæredygtigheden, som vores virksomhed måtte have.

Samfundsansvar i Vækstfonden

Vores politik for samfundsansvar har til formål at sikre, at vi opererer i henhold til internationalt aftalte principper for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig udvikling.

Øget bæredygtighed gennem partnerskaber og viden

Ansvarlig arbejdsplads

Krukke med penge

Vækstfonden som ansvarlig investor og långiver

Code of conduct

Container

Skattepolitik