Samfundsansvar

I Vækstfonden tager vi afsæt i FN Global Compact’s 10 generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar. Vores politik for samfundsansvar har til formål at sikre, at vi opererer i henhold til internationalt aftalte principper for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig udvikling. Vores mål er i videst muligt omfang at forebygge og afbøde de negative indvirkninger på bæredygtigheden, som vores virksomhed måtte have.

Cykel

Samfundsansvar i Vækstfonden

Vores politik for samfundsansvar har til formål at sikre, at vi opererer i henhold til internationalt aftalte principper for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig udvikling.

MYOB

Øget bæredygtighed gennem partnerskaber og viden

Eva medarbejderseminar 2017.jpg

Ansvarlig arbejdsplads

Krukke med penge

Vækstfonden som ansvarlig investor og långiver

Hænder på laptop

Code of conduct

Politikker og ressourcer

Whistleblower-ordning

Vækstfondens whistleblower-ordning giver mulighed for at indberette eventuelle uetiske, ulovlige eller uforsvarlige forhold, der strider mod Vækstfondens politikker og værdisæt.

Vækstfondens skattepolitik

For Vækstfonden er det afgørende, at de virksomheder og fondsforvaltere, vi investerer i og samarbejder med, betaler den skat, som de er forpligtede til.