Soliditetslån for långivere

Er din kunde ramt på indtjeningen som følge af COVID-19 og er der brug for at styrke soliditeten som led i at yde yderligere finansiering til kunden, kan Soliditetslånet være en del af den finansielle løsning.

Soliditetslånet er kendetegnet ved at træde tilbage for jer som pengeinstitut og kan derfor være en løftestang i forhold til, at I kan hjælpe kunden med yderligere finansiering til vækst og udvikling af sin virksomhed.

Soliditetslånet er lavet som en delvis selvbetjeningsløsning, hvor Vækstfonden lægger vægt på den kreditvurdering, som I som pengeinstitut har foretaget inden ansøgning af Soliditetslånet. Adgangen til Soliditetslånet er betinget af, at det ansøgende pengeinstitut bidrager med min. 50% i medfinansiering af behovet for ny finansiering. Denne medfinansiering kan afdækkes med en Vækstkaution som en supplerende sikkerhed.

Det er pengeinstituttet, der søger om Soliditetslånet på vegne af virksomheden. Fra Vækstfonden modtager en ansøgning til, at der foreligger svar fra Vækstfonden, forventes normalt at være en ekspeditionstid på ca. 5 hverdage.