European Angels Fund Denmark (EAF Denmark)

Med European Angels Fund Denmark (EAF Denmark) giver Vækstfonden sammen med Den Europæiske Investeringsfond, EIF, dygtige danske business angels mulighed for at matche deres investeringer i danske iværksætter- og vækstvirksomheder med yderligere kapital.

EAF Denmark er en business angel matching-fond, som investerer i danske iværksætter- og vækstvirksomheder i samarbejde med danske business angels. Formålet er at bidrage til at øge det samlede omfang af business angel-investeringer i Danmark og øge udbuddet af risikovillig kapital på det danske marked.

Sådan bliver du tilknyttet EAF Denmark som business angel

For at blive godkendt til at benytte matching-ordningen skal du bl.a. kunne demonstrere, at du har tilstrækkelig erfaring i investeringssegmentet, en succesfuld track record, et godt dealflow og den nødvendige finansielle kapacitet til at investere.

Vil du gerne høre mere om fonden og dine muligheder? Så kontakt Investment Director Ole Hauskov på telefon +45 20 28 16 44 eller på oha@vf.dk.