Business angel matching-lån

Business angel matching-lån er en del af Vækstfondens indsats for at sikre risikovillig kapital til tidlige danske iværksættervirksomheder. Med lånefaciliteten giver vi godkendte business angels mulighed for at matche investeringer i tidlige startups med et lån i forholdet 1 : 1.

Hvad er Business angel matching-lån?

Med et Business angel matching-lån kan du som business angel matche dine investeringer i tidlige iværksættere med et lån til virksomheden i forholdet 1 : 1.

Dermed er lånefaciliteten med til at sikre øget kapitaltilgang til tidlige danske iværksættervirksomheder, samtidig med at den gør investeringerne mere attraktive for dig som business angel.

Vækstfonden gennemfører en due diligence på hver business angel inden godkendelse. Bliver du godkendt, får du tildelt en individuel låneramme, og herefter er investeringsbeslutningerne op til dig.

Faciliteten bygger på længerevarende samarbejder mellem Vækstfonden og de godkendte business angels, og hver rammeaftale løber i et år.

Kontakt BAdebt@vf.dk ved interesse.