Ansvarlige lån for långivere

Hvis du har vanskeligt ved at tilbyde yderligere finansiering, fordi din kundes egenkapital er for spinkel, kan et Ansvarligt lån være løsningen.

Et Ansvarligt lån er en mellemting mellem fremmedkapital og egenkapital og er med til at øge virksomhedens soliditet. Ansvarlige lån er efterstillet anden lånefinansiering, og derfor kan lånet fungere som et supplement til egenkapitalen på virksomhedens balance.