Podcast

Explainer: Sådan tænker du diversitet ind i din virksomhed

Tinna C. Nielsen

Forskningen viser, at kvinder i dit team eller i din bestyrelse får din virksomhed til at performe bedre. Men hvorfor er vi så stadig så dårlige til at få kvinderne med? Og er det i grunden egentlig nok kun at tænke i køn, når vi skal skabe en inkluderende virksomhed? Det svarer antropolog Tinna C. Nielsen på i dette afsnit, hvor hun også giver gode råd til, hvordan du med relativt små greb kan fremme diversiteten i din virksomhed.