Pressemeddelelse

Vækstfondens halvårsrapport 2022: Høj aktivitet - men overskud vendt til underskud

31. august, 2022

I 1. halvår af 2022 har Vækstfonden fastholdt en høj finansieringsaktivitet og medfinansieret 776 virksomheder med i alt 2,2 mia. kr., men uroen på finansmarkederne betyder, at det historiske overskud i 2021 er vekslet til et resultat på -641 mio. kr.

Det globale marked har i første halvdel af 2022 oplevet en betydelig faldende investeringsaktivitet, mest markant i 2. kvartal, hvor både USA og Asien har oplevet 25 pct. nedgang. I Europa er det investerede beløb i samme periode faldet med 13 pct.

Det afspejler sig i Vækstfondens halvårsregnskab, hvor første del af 2022 også har budt på en urealiseret værdiregulering på Vækstfondens samlede beholdning af obligationer på -382 mio. kr. som følge af stigende renteniveau. Det historisk høje årsresultat på 4,2 mia. kr. i 2021 er i 1. halvår 2022 således vendt til et resultat på -641 mio. kr.

Resultatet er sammensat af negative resultater fra porteføljen af egenkapitalinvesteringer i fonde og virksomheder samt den negative værdiregulering på beholdningen af obligationer, modsvaret af renteindtægter og fortsat lave nedskrivninger på udlånsaktiviteterne.

”Den store geopolitiske og økonomiske usikkerhed, som vi kiggede ind i og forudså ved aflæggelse af årsregnskabet for 2021, blev virkelighed og har påvirket det økonomiske billede af 1. halvår 2022. Vækstfonden er et spejl af markedet, og en del af det flotte resultat fra 2021 på 4,2 mia. kr. er nu vendt. Vækstfondens resultater bør måles langsigtet og tålmodigt med vores tre pejlemærker for øje - at styrke innovationskraften i danske virksomheder, at skabe samfundsafkast samt at sørge for ansvarlighed i måden værdier bliver skabt på,” siger Vækstfondens bestyrelsesformand Tue Mantoni.

Med finansieringer til 776 virksomheder med i alt 2,2 mia. kr. har Vækstfonden i 1. halvår 2022 oplevet et stigende aktivitetsniveau inden for kerneforretningen på tværs af Danmark, selvom det danske venturemarked har oplevet en mindre opbremsning i investeringsaktiviteten.

”Den faldende investeringsaktivitet gør, at vi vil anbefale iværksættere, virksomheder og investorer at forberede sig på, at værdiansættelser vil komme under pres, at investeringsrunder vil tage længere tid, og at markedets skrappere trykprøvning af forretningsmodeller vil betyde, at nogle virksomheder i sidste ende ikke vil modtage finansiering. Også selv om vi i Vækstfonden er mere risikovillige end markedet generelt,” siger Rolf Kjærgaard, CEO i Vækstfonden.

Som led i Folketingets COVID-19-produkter har Vækstfonden siden 2020 ydet en række lån og garantier, der har bidraget til at holde hånden under danske virksomheder under COVID-19-krisen. Efter flere forlængelser af COVID-19-produkterne, udløb det sidste produkt ved udgangen af februar 2022. Samlet set blev det til over 2.100 virksomheder, der gjorde brug af statens COVID-19-produkter fra Vækstfonden for i alt 13,4 mia. kr.

I juni vedtog et flertal i Folketinget en sammenlægning af Vækstfonden, EKF Danmarks Eksportkredit, og Danmarks Grønne Investeringsfond i Danmarks Eksport- og Investeringsfond, der har til formål at styrke det samlede fremadrettede finansieringstilbud til danske iværksættere samt vækst- og eksportvirksomheder.

RESULTAT 1. HALVÅR 2022

Resultatet for 1. halvår 2022 på -641 mio. kr. er sammensat af negative resultater fra porteføljen af egenkapitalinvesteringer i fonde og virksomheder modsvaret af renteindtægter og fortsat lave nedskrivninger på udlånsaktiviteterne.

Resultatet for 1. halvår 2022 er primært drevet af:

  • Betydelige negative værdireguleringer på børsnoterede virksomheder - både ejet direkte og gennem fonde
  • Negative urealiserede værdireguleringer på den samlede beholdning af obligationer som følge af det stigende renteniveau
  • En udlånsforretning, der balancerer med lavere nedskrivninger end forventet

DET AKKUMULEREDE RESULTAT

Vækstfondens formål og struktur skaber grundlag for at investere langsigtet og tålmodigt med tre pejlemærker for øje:

  • at styrke innovationskraften i danske virksomheder
  • at skabe samfundsafkast
  • at sørge for ansvarlighed i måden, værdier bliver skabt på.

Set over de seneste fem år er Vækstfondens akkumulerede resultat 5,4 mia. kr., svarende til en afkastningsgrad på 7,3pct.

Du kan læse alle Vækstfondens års- og halvårsrapporter på siden her

Seneste nyheder

30-08-2022

Bill Gates fond foretager første investering i Danmark

Den Bill Gates-stiftede investeringsfond Breakthrough Energy Ventures foretager nu sin første investering i Danmark. Den globale grønne fond træder sammen med bl.a. Vækstfonden ind i en investeringsrunde på 275 millioner kroner i danske Blue World Technologies, der er en af verdens førende virksomheder inden for produktion af højeffektive methanol-brændselsceller. Vækstfonden er tidlig investor i Blue World Technologies og velkommer den globale investeringsfond.

København
27-08-2022
Nyhed

Tre statslige fonde bliver til én: Nyudpeget bestyrelse for Danmarks Eksport- og Investeringsfond bydes velkommen

Erhvervsminister Simon Kollerup har udpeget en bestyrelse for Danmarks Eksport- og Investeringsfond, der er en sammenlægning af EKF Danmarks Eksportkredit, Vækstfonden og Danmarks Grønne Investeringsfond. Direktørerne i de tre nuværende fonde byder bestyrelsen velkommen og ser frem til samarbejdet om at gøre Danmark rigere og verden grønnere.

18-08-2022

Susanne Brønnum er business angel: Særligt kvinder bør vide, hvor spændende det er

Susanne Brønnum er professionelt bestyrelsesmedlem og business angel. Med en lang corporate karriere indenfor den finansielle sektor og fintech, der blandt andet tæller 25 år i NETS, blev Susanne kåret som Årets Business Angel 2022 af Keystones og Danban, og så samarbejder hun med Vækstfonden om at vækste de virksomheder, Danmark ikke må gå glip af.