Årsrapport

Vækstfondens bedste årsresultat nogensinde: Det viser danske virksomheders styrke

Udsigt over København

08. april, 2022

Vækstfondens årsresultat for 2021 lander på flotte 4,2 mia. kroner. Et historisk overskud, som viser styrken og robustheden i danske virksomheder og som viser, at samfundsafkast og finansielle resultater kan gå hånd-i-hånd.

I årsregnskabet for 2021 præsenterer Vækstfonden et særdeles flot resultat på 4,2 mia. kr. Det er det højeste nogensinde i fondens 30-årige historie. Resultatet viser værdien af tålmodige og langsigtede risikovillige investeringer, som går hånd-i-hånd med at skabe værdi for samfundet i form af vækst, arbejdspladser, eksport og skatteindtægter.

Tue Mantoni, bestyrelsesformand i Vækstfonden:
”2021 har på mange måder været et ekstraordinært år, og det afspejles i Vækstfondens resultat. Rekordstor investeringsaktivitet og mange nystartede virksomheder understreger, at danske løsninger og teknologier har globale potentialer. Vækstfondens historiske resultat afspejler værdier, som er skabt i de mange virksomheder, som fonden over årene har bakket op med kapital. Resultatet er også et bevis på, at Vækstfondens ledelse og medarbejdere besidder de kompetencer og erfaringer, der skal til for at udvælge og udvikle de virksomheder, som Danmark ikke må gå glip af”.

Arbejdspladser og samfundsværdi skaber overskuddet

Den høje finansieringsaktivitet er drevet af stor efterspørgsel efter Vækstfondens løsninger på tværs af brancher og fra virksomheder fordelt over hele landet. Det tæller blandt andet landbrug, produktionsvirksomheder og højteknologiske virksomheder inden for it og sundhed. En væsentlig del af årets aktivitet har desuden været drevet af fondens Covid-19-indsats. Vækstfonden er sat i verden for at skubbe på innovation og udvikling på tværs af geografi og brancher, og det kommer til udtryk i årets resultat.

Rolf Kjærgaard, adm. direktør i Vækstfonden:
”Vores vigtigste opgave er at bidrage med samfundsafkast til gavn for virksomheder og borgere i Danmark. Vi er derfor optagede af at bidrage til vækst, udvikling og arbejdspladser i hele landet. Det har også være en drivkraft i 2021, hvor vi har været med til at skabe og fastholde flere end 14.000 arbejdspladser, og vi har finansieret mere end 1.600 virksomheder for seks milliarder kroner. Det understreger endnu engang Vækstfondens vigtige rolle i at yde risikovillig kapital i samarbejde med private aktører, og det er denne vedholdende indsats, som skaber fundamentet for årets flotte resultat. Samtidig har enkelt virksomheder bidraget med meget betydelige værdistigninger eksempelvis børsnoteringen af Trustpilot og salget af Peakon.”

Vækstfonden tager risiko både i opgangs- og nedgangstider

Året 2021 blev et flot år for Vækstfonden og Danmark til trods for, at Covid-19 satte sit præg på vores hverdag året igennem. Derimod er 2022 startet med usikkerhed og fald på de finansielle markeder, og følgevirkningerne af krigen i Ukraine ser vi bl.a. i form af prisstigninger på energi, råvarer og hvede, som øger usikkerheden.  Derfor forventer Vækstfonden også, at den økonomiske usikkerhed vil præge resultatudviklingen i 2022.

Rolf Kjærgaard:
”Der er ingen tvivl om, at krigen i Ukraine påvirker alle dybt. Det får også økonomiske konsekvenser for os i Danmark i form af forsyningsusikkerhed og stigende priser. Derfor må vi også forvente, at væksten i 2022 vil blive mere afdæmpet, og vi har allerede set markante fald på aktiemarkederne i år efter et par stærke år. Men uanset om vi er i opgangs- eller nedgangstider, står vi klar med risikovillig kapital til danske virksomheder, så de fortsat kan skabe vækst og udvikling i hele landet.”

Årets væsentlige nøgletal:

  • Årets resultat på 4,2 mia. kr. sammensat af positive resultater fra egenkapitalinvesteringer i fonde og virksomheder, renteindtægter, lave nedskrivninger og tab på udlånsaktiviteterne samt en positiv regulering som følge af ny administrationsaftale for håndtering af COVID.19-lån
  • Over de seneste fem år har Vækstfondens akkumulerede resultat udgjort 6,2 mia. kr. svarende til en afkastningsgrad på 9,9 pct.
  • Udbyttebetaling til statskassen på 150 mio. kr.
  • Vækstfondens samlede balancesum er vokset med 8 mia. kr. til 30,7 mia. kr. ultimo 2021 (+36 pct.)
  • Egenkapitalen udgjorde ultimo 2021 17,1 mia. kr. sammenlignet med 11,3 mia. kr. et år tidligere. Udviklingen skyldes indskud fra staten (1,7 mia. kr.), udbyttebetaling fra regnskabsåret 2020 (-100 mio. kr.) og tilgang fra årets resultat (4,2 mia. kr.).

Læs Vækstfondens årsrapport 2021 her.

I tillæg har Vækstfonden udarbejdet sin første bæredygtighedsrapport, som kan læses her

Læs også

Cyklister
16-04-2021
Årsrapport 2020

Vækstfonden yder kapital til mere end 1.500 virksomheder

I lyset af Coronakrisen øgede Vækstfonden aktiviteten sidste år og var i årets løb med til at finansiere mere end 1.500 virksomheder. Dermed bidrog Vækstfonden til at skabe og fastholde over 20.000 arbejdspladser. Årets positive resultat betyder, at Vækstfonden betaler udbytte til staten. Resten af overskuddet bliver geninvesteret i danske virksomheder.

Årsrapport 2018
12-04-2019

Vækstfondens årsrapport 2018: 13.000 job og trecifret millionoverskud

Vækstfonden leverede for femte år i træk et betydeligt trecifret millionoverskud på 482 mio. kr. og krydsede 3 mia. kr. i akkumuleret overskud i samme periode. Vækstlaget i dansk erhvervsliv er altså blevet en ganske god investering, som samtidig har skabt tusindvis af arbejdspladser og meget betydelig innovation, lyder det fra Vækstfondens formand Claus Gregersen.

Grøn plante
15-04-2020
Vækstfondens årsrapport 2019

13.500 job skabt og 824 nye finansieringer

Regnskabsåret 2019 endte for sjette år i træk med et trecifret millionoverskud for statens finansieringsfond. Overskuddet går dels til staten i udbyttebetaling og dels til nye investeringer i danske virksomheder. Netop det at medvirke til at skabe innovation og arbejdspladser på en økonomisk selvbærende måde er et markant kendetegn ved Vækstfondens strategi, som fonden vil fastholde på trods af usikkerheden forbundet med COVID-19, siger bestyrelsesformand Claus Gregersen.