Analyse

Status på det danske venturemarked 2021

Office Blue Skyline

11. februar, 2022

Venturemarkedet trives i øjeblikket i bedste velgående, og 2021 kan, målt på både investeret beløb og antal investeringer, karakteriseres som et rekordår. Dette påvirker hele samfundet positivt, da venturekapital i høj grad går til nyskabende og skalerbare virksomheder. Disse ofte unge virksomheder modtager venturekapital, fordi de anses som potentielt revolutionerende inden for deres respektive felter. Dermed er venturekapital en vigtig del af det samlede økonomiske kredsløb, da den bidrager til en øget grad af innovation til gensidig gavn for danske virksomheder og samfundet generelt.

Danske virksomheder tiltrak rekord meget venturekapital i 2021

2021 bød på en stor aktivitetsstigning på det danske venturemarked. I alt tiltrak danske virksomheder 14 mia. kr. fordelt på 131 investeringer, hvilket er markant over hvad man tidligere har set. Alene fra 2020 til 2021 er det investerede beløb steget med en faktor 3,6, hvilket er uden fortilfælde. Denne vækstrate er den højeste i hele norden. Udviklingen på det fremadstormende danske venturemarked betyder, at danske virksomheder har overhalet vores nordiske naboer i Finland og Norge ift. at tiltrække venturekapital. Det er dog stadig klart de svenske virksomheder, som tiltrækker den største mængde venturekapital.

Investeret venturekapital

Den voldsomme stigning i investeringsaktiviteten i 2021 ville have været svær at forudsige ved COVID-19 pandemiens udbrud i 2020. Når man ser udviklingen på venturemarkedet under pandemien i retrospekt, ser man et marked drevet af omstillingsparate investorer og adaptive startups i stand til at se nye muligheder. Dermed kan pandemien og de medfølgende ændringer i folks hverdag måske endda tilskrives en del af æren for det spirende marked. Restriktioner og deslige har tvunget folk til at accelerere de i forvejen eksisterende tendenser i retning af eksempelvis online banking og shopping. De mange forandrede vaner har affødt et behov for innovation, som venturekapital fungerer som en katalysator for. Dette er sket på ryggen af et lavrentemiljø og en højkonjunktur, hvilket tilsammen udgør yderligere gunstige vækstbetingelser for venturemarkedet.

Fintech indtager pladsen som den største vertikal – Healthtech er årets højdespringer

Det er især tech-virksomhederne der tiltrækker venturekapital, og vertikalerne fintech, biotech og Software-as-a-Service (SaaS) er almindeligvis de mest populære. I 2021 var der især stor investeringsaktivitet i danske fintech-selskaber, som målt på beløb udgjorde 32% af alle ventureinvesteringerne. Den høje aktivitet inden for fintech kan i høj grad tilskrives virksomhederne Lunar og Pleo, som tilsammen tiltrak lige knap 3,8 mia. kr. i 2021. Derudover er årets mest bemærkelsesværdige udvikling sket i healthtech-vertikalen, hvor det samlede investerede beløb er gået fra ca. 60 mio. kr. i 2020 til knap én milliard i 2021. Dette placerer healthtech som den fjerde største vertikal i 2021 målt på investeret beløb. Af bemærkelsesværdige investeringer kan nævnes Lenus eHealth, Liva Healthcare, Dawn Health og Corti, som alle har rejst trecifrede millionbeløb i 2021.

Flere investeringer i grønne virksomheder

Den stigende aktivitet på det danske venturemarked i 2021 har også betydet, at flere virksomheder med grønne forretningsmodeller og produkter har modtaget investeringer. I 2021 blev der foretaget 19 investeringer i grønne virksomheder for et samlet beløb på 832 mio. kr. Til sammenligning modtog 11 grønne virksomheder venturefinansiering i 2020 for et samlet beløb på 234 mio. kr. Det er særligt inden for vertikaler som cleantech, foodtech, biotech og mobility, at der investeres i virksomheder med forretningsmodeller eller produkter, som bidrager til den grønne omstilling. De grønne virksomheder er dog også repræsenteret inden for mere klassiske tech-vertikaler, som f.eks. SaaS. Der er således ingen tvivl om, at investorerne har fået øjnene op for forretningspotentialet i den grønne omstilling.

Læs også

08-02-2022

Bæredygtige billedrammer skal produceres i Skive med hjælp fra Vækstfonden

Danske Framing People vil gøre op med en støvet branche ved at drive bæredygtig produktion af billedrammer. Virksomheden har oplevet stor medvind under Coronakrisen, og har derfor skullet tænke i nye alternativer for at imødekomme efterspørgslen. Med kapital fra Vækstfonden er det lykkedes at åbne fabrik i Skive, som skal være rammen for endnu flere arbejdspladser i Udkantsdanmark.

03-02-2022

Trecifret millioninvestering: Simple Feast skal udbrede sund og klimavenlig mad

Den sundhedsfokuserede og klimavenlige måltids- og produktvirksomhed Simple Feast henter næsten 200 millioner kroner fra bl.a. Vækstfonden og den svenske venturefond Kinnevik til at sikre den fortsatte udvikling og udbredelse af deres plantebaserede måltider og produkter. Pengene skal bruges til at få endnu flere kunder i Danmark, Sverige og USA til at vælge et sundere og klimavenligt alternativ i hverdagen.

Cyklister foran Christiansborg
21-01-2022

Danmarks Eksport- og Investeringsfond skal styrke tilbud til danske virksomheder

Som en del af initiativet Danmark kan mere I, er et flertal i Folketinget er blevet enige om at sammenlægge EKF Danmarks Eksportkredit, Vækstfonden og Danmarks Grønne Investeringsfond i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (DEIF), der skal styrke det samlede finansieringstilbud til danske iværksættere samt vækst- og eksportvirksomheder.