Her er virksomhederne, der kan være med til at løse energikrisen

20. december, 2022

Energikrisen har ramt de danske virksomheder hårdt. 70 procent af danske virksomheder forventer, at stigende energipriser vil have størst påvirkning på virksomhedens omsætning og vækst i den kommende tid. Det viser tal fra Dansk Erhverv, der i høj grad understreger det store behov for risikovillig kapital til de virksomheder, der tilbyder grønne løsninger på energikrisen. For det er nemlig fremtidens virksomheder, der skal være med til at løse den.

Vækstfonden udvælger og udvikler de virksomheder, Danmark ikke må gå glip af. Det gælder i særdeleshed også dem, der kan være med til at løse energikrisen. Derfor har Vækstfonden været med til at finansiere flere af de energivirksomheder, der kan få os i mål med den grønne omstilling.

Bodil Energi er et eksempel på en virksomhed, som hjælper boligejere med at reducere udgifter for strøm og varme. For med stigende energipriser er mange husejere lige nu på jagt efter alternative energikilder, der kan frigøre penge i budgettet og reducere boligens CO2-udledning. Bodil Energi gør det let for boligejere at energioptimere deres hjem. Det gør de ved at rådgive om og installere velkendte, pålidelige teknologier som fx varmepumper og isolering. I 2021 udvidede virksomheden sit tilbud, der nu også omfatter solenergi, ladestandere, og husstandsbatterier. Bodil Energi har hjulpet mere end 4000 boligejere, og måler sin succes ved hjælp af to, simple tal: hvor meget CO2, de sparer klimaet for, og deres kunders tilfredshed med energirenoveringen.

Vender vi blikket mod det samlede forsyningsnet, er det statsmonopolet Energinet A/S, der ejer og driver forsyningsnettet for elektricitet i Danmark. Power 2 Climate Change hjælper med at sikre stabilitet i energinettet. Efter omstilling til mere og mere vedvarende energi fx sol- og vindenergi, er produktionen af strøm mere ustabil. Produktionen af vedvarende energi afhænger nemlig af vind og vejr. Det betyder, at der ikke er garanti for, at produktion og efterspørgsel matcher hinanden. Derfor kræver energinettet nu i stigende grad løsninger, der kan sikre frekvensen og balancen i el-nettet, heriblandt el-reserver. Her kommer Power 2 Climate Change ind i billedet. Power 2 Climate Change kan styre og drive variable virksomhedsanlæg, der stiller el-reserver til rådighed for Energinet, og sikre stabilitet, når der er behov. Ofte kommer disse el-reserver sædvanligvis fra traditionelle fossile kraftværker, når produktionen ikke har mødt efterspørgslen. Power 2 Climate Change installerer i stedet anlæg hos blandt andet virksomheder, som i det pågældende øjeblik kan tilbyde energi til energinettet, de sædvanligvis tildeles, men ikke umiddelbart skal bruge. Altså tilbyder Power 2 Climate Change en bæredygtig og stabil løsning på den stigende efterspørgsel af el-reserver.

Vestesen Hybrid Energyer endnu en virksomhed, der tilbyder løsninger til det energinet, der forsyner de danske husstande med elektricitet. Virksomheden bygger hybridanlæg til energiforsyning udelukkende på grøn energi. Så længe der er tilstrækkelig vind- og solenergi direkte eller via lagerteknologier, kan Vestesen Hybrid Energy med deres banebrydende anlæg etablere og stabilisere et elnet for operation udelukkende med grøn energi, som blandt andet er med til at sikre prisen på elektricitet. Den nye, tekniske løsning kan både i nationalt forbundne elnet, og i isolerede elnet, muliggøre grøn energi fra vindmøller og solpaneler med op til 100 procent grøn energiandel. Det første anlæg er netop opført.

Måske har du tidligere hørt om, hvordan produktionen af grøn energi kan overstige behovet – og så går den til spilde. Hymeth har skabt en ny, effektiv elektrolysator, der kan benytte sig af netop den overskydende energi, så den ikke går til spilde. En elektrolysator bruger nemlig elektricitet til at skabe ilt og brint af vand. Og der er brug for brint som led i den bæredygtige agenda. Brint kan nemlig i mange tilfælde bruges som erstatning for andre fossile brændstoffer som eksempelvis gas, eller omdannes, så det kan bruges som brændstof til fx store skibe.
Hymeths teknologi er banebrydende på flere punkter.

Først og fremmest har virksomheden skabt en elektrolysator, der ikke resulterer i det typiske energitab på 50 procent, men i stedet forbedrer elektrolysatorens effektivitet med 10-20 procent. Hymeths løsninger fylder rent fysisk mindre end de traditionelle, og benytter sig ikke af de sjældne jordarter og metaller, som ellers sædvanligvis benyttes i elektrolysatorer. Det er nemlig særligt den grønne brint, produceret af fx strøm fra vindmøller med teknologier som netop Hymeths, der vil være behov for i fremtiden.

Innovationen og drivkraften leveret af danske virksomheder i alle sektorer vidner om, at der til trods for krisetider er stærke iværksætterkræfter rundt omkring i Danmark. Virksomheder som Bodil Energi, Vestesen Hybrid Energy, P2CC og Hymeth er eksempler på de virksomheder, Danmark ikke må gå glip af, der arbejder på højtryk for at skabe bæredygtige, grønne og solide løsninger på energikrisens udfordringer.

Læs også

07-12-2022

Ny dansk venturefond rejser 400 mio. kr. til tidlige tech-startups

People Ventures lancerer nu sin første nordiske fond. Nu har fonden lukket sin første runde på 400 mio. kr., hvor Vækstfonden investerer sammen med en række private familiekontorer. People Ventures vil sende 750 mio. investeringskroner efter tidlige tech start-ups, primært inden for digital sundhed og B2B software.

29-11-2022

Podcast: Marie Lommer Bagger så et problem – nu har hun udviklet løsningen til alle sygehuse

Marie Lommer Bagger har udviklet et helt særligt toilet, der kan spare sygeplejersker arbejdstid, når der skal lave væskeregnskaber. Iværksætteren har også lige rejst over 20 millioner kroner i nye investeringer i sin virksomhed Measurelet – og hun er nu klar til at sende toilettet ud til sygehuse i hele landet.

23-11-2022

Podcast: Flere unge mistrives - det vil Anne Kristine Schwartzbach ændre på med en helt særlig platform

Anne Kristine Schwartzbach ville redde børn og unge fra mistrivsel og skabte Konfront. Nu er virksomheden i stor vækst, og fagfolk over hele landet bruger hendes værktøj.