rapport

Fra Startup til Scaleup 2022

14. september, 2022

Velkommen til den femte udgave af ”Fra startup til scaleup – en status på kapitalmarkedet for danske iværksættere og vækstvirksomheder”. I rapporten dykker vi ned i de tendenser og finansieringstilbud, som har præget det finansielle økosystem i Danmark det seneste halvandet år (2021 og første halvår af 2022).

De senere år har det danske økosystem gennemgået en rivende udvikling. Der er skabt et solidt og mere sammenhængende økosystem af investorer helt fra de tidlige faser og frem til exit. Specielt bemærkelsesværdigt er det, hvor forbundet det danske økosystem er blevet med omverdenen. Danmark og vores virksomheder er i den grad kommet på verdenskortet, hvilket også understreges ved – som det fremgår af rapporten – at rekord mange internationale investorer foretog investeringer i danske virksomheder i 2021.

Men det er begyndt at blive sværere at rejse kapital. COVID-19-pandemien, Ruslands invasion af Ukraine og deraf følgende stigninger i energi- og råvarepriser samt de globale forsyningsproblemer øger inflationen, som påvirker forbrugere såvel som virksomheder og centralbanker. De internationale finansielle markeder har reageret med fald i aktiekurser, som afspejler nedjusterede forventninger til den økonomiske udvikling og generelt mindre risikovillighed.

De langsigtede effekter og konsekvenser kender vi ikke endnu, men vi kan i den faldende investeringsaktivitet se konturerne af en pre-recession, som varsler en ny tid for iværksættere, virksomheder og investorer. Vi må forberede os på, at værdiansættelser vil komme under pres, at investeringsrunder vil tage længere tid, og at markedets skrappere trykprøvning af forretningsmodeller vil betyde, at nogle virksomheder i sidste ende ikke vil modtage finansiering. Vækstfonden støtter op om danske iværksættere og vækstvirksomheder – også i modgangstider. Vi er sat i verden for at bidrage til vækst og udvikling i små og mellemstore danske virksomheder ved at tilføre kapital og kompetencer. Og med rapporten ”Fra startup til scaleup” er vores mål at skabe et opdateret overblik over det finansielle økosystem i Danmark. Vi håber, rapporten kan bidrage til at give netop det overblik.

Rigtig god læselyst!

Læs også

31-08-2022
Pressemeddelelse

Vækstfondens halvårsrapport 2022: Høj aktivitet - men overskud vendt til underskud

I 1. halvår af 2022 har Vækstfonden fastholdt en høj finansieringsaktivitet og medfinansieret 776 virksomheder med i alt 2,2 mia. kr., men uroen på finansmarkederne betyder, at det historiske overskud i 2021 er vekslet til et resultat på -641 mio. kr.

Cykling i Indre by
01-09-2022
Event

Dansk charmeoffensiv: Vækstfonden inviterer internationale fonde til Danmark

Den 12.-14. september afholder Vækstfonden for første gang ”GP Community Summit”, som samler Vækstfondens vigtigste udenlandske fondspartnere til tre intensive programdage i København. Besøget fra de internationale fonde har til formål at give dem et eksklusivt indblik i Danmarks investeringsmæssige herligheder – og trække fondene endnu tættere på Danmarks små og mellemstore virksomheder.

30-08-2022

Bill Gates fond foretager første investering i Danmark

Den Bill Gates-stiftede investeringsfond Breakthrough Energy Ventures foretager nu sin første investering i Danmark. Den globale grønne fond træder sammen med bl.a. Vækstfonden ind i en investeringsrunde på 275 millioner kroner i danske Blue World Technologies, der er en af verdens førende virksomheder inden for produktion af højeffektive methanol-brændselsceller. Vækstfonden er tidlig investor i Blue World Technologies og velkommer den globale investeringsfond.