Analyse

Status på Venturemarkedet 2020

22. februar, 2021

Fortsat spirende venturemarked trods pandemi

Udbruddet af COVID-19 i starten af 2020, og den tilhørende massive nedlukning af store dele af samfundet, vakte velbegrundede bekymringer om et potentielt fald i investeringslysten i Danmark.  Imidlertid har scenariet vist sig at være et andet: De danske virksomheder har i 2020 tiltrukket venturekapital tilsvarende rekordåret 2019. Så COVID-19 pandemien formår dermed ikke at bremse det spirende danske venturemarked, som man ellers kunne have frygtet.

68 ventureinvesteringer for 3,9 mia. kr.

Venturemarkedet viste sig i 2020 at være modstandsdygtigt. Den hidtil sete opadgående udvikling er stagneret, men ikke faldet, trods den øgede usikkerhed. Det gør sig gældende målt på både antal investeringer og samlet investeringsbeløb. Hertil er det relevant at nævne, at Vækstfondens andel i venturemarkedet er steget betydeligt i 2020. I perioden 2016-2019 lå Vækstfondens deltagelse nogenlunde stabilt omkring 10% - 15%. Denne andel er steget betydeligt i 2020, hvor Vækstfonden deltog i 34% af alle investeringsrunder med direkte egenkapital. Taget i betragtning af, at den overordnede aktivitet på venturemarkedet ikke er skrumpet i 2020, har Vækstfonden dermed spillet en vigtig rolle i opretholdelsen af et stabilt marked.

Tegn på udskudte runder under COVID-19

Sammenlignes 2020 med 2019 ser man små forskelle, hvilket vidner om et tilpasningsdygtigt venturemarked. Overordnet bød 2020 indledningsvist på en lavere aktivitet i forhold til 2019, måske drevet af en øget usikkerhed i forbindelse med COVID-19’s udbredelse.  Men 2020 endte med at indhente det forsømte i slutningen af året, hvor specielt investeringslysten i efteråret var massiv. Udviklingen gennem året kan være en indikation på, at investorerne i begyndelsen af året var påpasselige med at investere og derfor udskød investeringsrunderne til senere.

Fald i andelen af nyinvesteringer

Andelen af nyinvesteringer i danske virksomheder lå i 2020 på 22%. Det vil sige, at hele 78% af alle ventureinvesteringer i danske virksomheder blev foretaget i virksomheder, som allerede tidligere har modtaget venturekapital. Dette er en bemærkelsesværdig nedgang i andelen af nyinvesteringer sammenlignet med foregående år.

Set i lyset af COVID-19 pandemien, kan udviklingen tolkes som et tegn på, at den øgede usikkerhed har fået ventureinvestorerne til i højere grad at fokusere på deres nuværende portefølje samt kigge i retning af virksomheder, som i forvejen har modtaget venturekapital. Dette peger i retning af et venturemarked bestående af investorer, der trods høj investeringsaktivitet, samtidigt forsøger at mitigere deres risikoprofil ved at investere i virksomheder, der på forhånd har bevist deres værd.

Det øgende fokus på mere nære investeringer ses også til en vis grad i andelen af udenlandske investorer i danske virksomheder. Der var i 2020, som i tidligere år, mindst én udenlandsk investor involveret i mere end halvdelen af investeringsrunderne i danske virksomheder. Men kigges der nærmere på de enkelte runder, er antallet af internationale medinvestorer pr. runde faldet.

Året 2020 var på mange måder et usædvanligt år, men med 68 ventureinvesteringer for et samlet beløb på 3,9 mia. kr. viste de danske virksomheder endnu engang deres evne til at tiltrække risikovillig kapital.

Afslutningsvist skal det bemærkes, at de positive takter fra fjerde kvartal 2020 er fortsat i 2021. Alene i januar 2021 har danske virksomheder tiltrukket mere end 1,5 mia. kr. i ventureinvesteringer, hvilket gør det til den enkeltstående måned med højest investeringsaktivitet på det danske marked de seneste fem år.

Analysen bygger primært på data fra Vækstfonden og Aktive Ejere's liste over offentliggjorde ventureinvesteringer i danske virksomheder, som kan findes her.

Seneste nyheder

29-03-2021
Årsrapport 2020:

Dansk Vækstkapital II fortsætter høj aktivitet trods Coronakrisen: 58 nyinvesteringer fra porteføljefonde

Året i Dansk Vækstkapital II har, ligesom i resten af verden, været præget af Coronakrisen. Men aktiviteten er fortsat, og fonden kigger tilbage på et år med to nye fondsinvesteringer og god investeringsaktivitet blandt porteføljefondene. Årets resultat lander på 142 mio. kr. og bringer fondens akkumulerede resultat i plus for første gang.

26-03-2021
Årsrapport 2020:

Dansk Vækstkapital I leverer overskud på trecifret millionbeløb og har bidraget til at skabe mere end 3000 arbejdspladser

Dansk Vækstkapital I lander endnu et flot årsresultat med et overskud på 331 mio. kr. i 2020. Det er syvende år i træk, at fonden leverer overskud, og den har samtidigt medvirket til at skabe mere end 3000 jobs siden sin etablering i 2011.

25-03-2021

Eat Grim: Startup vil have grimme grøntsager på danskernes tallerken

Den danske fødevarevirksomhed Eat Grim vil have danskerne til at spise grimme frugter og grøntsager. Siden 2018 har selskabet, der er stiftet af Petra Kaukua og Carolin Schiemer, arbejdet for at bekæmpe madspild og give grimme afgrøder et nyt liv på forbrugernes tallerkener. Med et lån fra Vækstfonden skal Eat Grim ud til endnu flere kunder.