Ny rapport:

Fra Startup til Scaleup 2021

Startup

16. september, 2021

Velkommen til den fjerde udgave af ”Fra startup til scaleup - en status på kapitalmarkedet for danske iværksættere og vækstvirksomheder”. I rapporten dykker vi ned i de tendenser og finansieringstilbud, som har præget det finansielle økosystem i Danmark det seneste halvandet år (2020 og første halvår af 2021). Det er en periode, hvor coronakrisen har sat et betydeligt aftryk ikke kun i Danmark, men i hele verden.

Coronakrisen har ramt erhvervslivet skævt. Mange virksomheder med en digital forretningsmodel har oplevet stor medvind og har haft nogle af de travleste år i deres levetid. Dette har bl.a. vist sig ved store salg, rekordinvesteringer og børsnoteringer. Helt anderledes ser det ud hos virksomheder, der er blevet ramt på deres kerneforretning, hvor specielt turisme og oplevelsesøkonomien har set deres forretningsgrundlag forsvinde. Også produktionsvirksomheder med lange forsyningskæder og globale netværk har været hårdt ramt af nedlukningerne.

Der er ingen tvivl om, at det finansielle økosystem har været sat på prøve, og en lang række hjælpepakker er blevet søsat for at sikre, at sunde virksomheder ikke drejer nøglen om. Senest er vaccinerne blevet en afgørende faktor for, at vi nu så småt kan begynde at se ind i en fremtid uden Corona som omdrejningspunktet. Men de langsigtede effekter og konsekvenser af krisen kender vi ikke endnu.

Med Corona på retur er det derfor fundamentalt, at det finansielle økosystem fortsat arbejder tæt sammen for at sikre, at dansk økonomi og danske virksomheder ikke taber momentum, i takt med at hjælpepakkerne udfases. Det stiller også krav til os som finansieringspartnere og investorer, og vi skal arbejde tæt sammen for at sikre, at virksomhederne kommer godt ud på den anden side.

Coronakrisen har også givet os anledning til at tænke over, hvordan vi lever i dag og vil leve her på planeten i fremtiden. Det er tydeligt, at planeten står overfor store klimaudfordringer, og at vi som finansielle aktører kan spille en rolle i at mitigere effekterne ved at stille risikovillig kapital til rådighed for grønne idéer, teknologier og virksomheder. Det er vigtigere nu end nogensinde før.

Vi håber, rapporten kan give dig et opdateret overblik over det finansielle økosystem for danske iværksættere og vækstvirksomheder.

I rapporten får du et indblik i:

01-12-2021

Ny investering skal gøre Dawn Health til global markedsleder

Den danske virksomhed Dawn Health, som vil opbygge en banebrydende platform til digitalisering af sundhedsprocesser, lukker en investeringsrunde på 160 mio. kr. fra Chr. Augustinus Fabrikker, Vækstfonden og Lars Marcher. Den nye kapital skal bringe Dawn Health helt i front, når det kommer til digitaliseringen af den globale sundhedsindustri.

01-12-2021

Skift af medarbejderrepræsentant i Vækstfondens bestyrelse

Der sker en udskiftning af medarbejderrepræsentant i Vækstfondens bestyrelse, da Kim Lundberg, Erhvervskundechef, har fået en ny stilling uden for Vækstfonden.

Præsentation
10-11-2021

Tilbagebetaling af moms og A-skat: Vækstfonden kan hjælpe

I samarbejde med pengeinstitutterne har Vækstfonden mulighed for at løse udfordringen med tilbagebetaling af moms og A-skat via en række låne- og kautionsprodukter. Foruden at understøtte likviditeten kan Vækstfondens produkter også styrke virksomhedernes soliditet, så de står bedre rustet til vækst i perioden efter Covid-19.