Forlængelse af Covid-19 garantier i 2022

Cyklister foran Christiansborg

22. december, 2021

Siden starten af marts 2020 har Vækstfonden ydet en række lån og garantier, der skal bidrage til at holde hånden under danske virksomheder igennem Coronakrisen. Produkterne stod til at udløbe pr. 31. december 2021, men der er nu indgået en aftale om forlængelse af garantierne. Vi forventer at få nye bekendtgørelser i medio januar.

Regeringen og Folketinget har indgået en aftale om genåbning af de generelle kompensationsordninger. Det betyder bl.a., at garantiordningerne i Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit til hhv. SMV’er og store virksomheder bliver forlænget frem til den 28. februar 2022.

Ansøgningsfristen for de nugældende Covid-19 garantier i Vækstfonden udløber 27. december 2021. Efterfølgende vil Vækstfonden stadig kunne modtage ansøgninger under den nye ordning, men udstedelse kan først finde sted, når de nye bekendtgørelser er på plads.

Vi forventer en formel forlængelse af ordningen og nye bekendtgørelser i midten af januar 2022, så tøv ikke med at sende din ansøgning afsted. Du søger via vores kundeportal.

Læs mere om mulighederne for COVID-19 finansiering her.

Læs også

Bro
22-12-2021

Unikt partnerskab baner vejen for danske iværksættere og vækstvirksomheder gennem et årti

Dansk Vækstkapital står som et stærkt et eksempel på, hvordan det offentlige og private i fællesskab kan investere i tidlige vækstvirksomheder. Et helt særligt partnerskab mellem det offentlige og private, som skaber både finansielt afkast og samfundsafkast, og som også har vakt stor international opmærksomhed. I mere end et årti har samarbejdet nu bidraget til at udvikle det danske marked for risikovillig kapital i samarbejde med private investorer.

Finansieringsinstituttet
07-12-2021
Nyhed

Nu bliver det endnu lettere at lave Vækstkautioner

Vilkårene for Vækstkautionsordningen ændres fra mandag d. 13. december 2021, hvilket sikrer en væsentlig administrativ lettelse for finansieringsinstitutterne, og gør ordningen mere attraktiv.

Præsentation
10-11-2021

Tilbagebetaling af moms og A-skat: Vækstfonden kan hjælpe

I samarbejde med pengeinstitutterne har Vækstfonden mulighed for at løse udfordringen med tilbagebetaling af moms og A-skat via en række låne- og kautionsprodukter. Foruden at understøtte likviditeten kan Vækstfondens produkter også styrke virksomhedernes soliditet, så de står bedre rustet til vækst i perioden efter Covid-19.