Årsrapport 2020

Vækstfonden yder kapital til mere end 1.500 virksomheder

16. april, 2021

I lyset af Coronakrisen øgede Vækstfonden aktiviteten sidste år og var i årets løb med til at finansiere mere end 1.500 virksomheder. Dermed bidrog Vækstfonden til at skabe og fastholde over 20.000 arbejdspladser. Årets positive resultat betyder, at Vækstfonden betaler udbytte til staten. Resten af overskuddet bliver geninvesteret i danske virksomheder.

Med finansiering af mere end 1.500 virksomheder har Vækstfonden haft rekordhøj aktivitet i 2020. Aktiviteten har været med til at skabe og fastholde 20.000 arbejdspladser og har i løbet af året bidraget til et løft i Danmarks BNP på 15 mia. kr. Årets finansielle resultat lander på 497 mio. kr., hvilket især har været drevet af værdistigninger på teknologiselskaber, som globalt har klaret det godt i 2020 på trods af Coronakrisen. Det har også været med til at løfte værdien af Vækstfondens mange investeringer i danske virksomheder inden for teknologi, software og life science – både direkte og gennem fonde. Gevinsterne på teknologiselskaber har mere end opvejet årets ekstraordinære tab og nedskrivninger, som Vækstfonden har haft på låneporteføljen til det bredere erhvervsliv. Her har mange af Danmarks små og mellemstore virksomheder oplevet tilbagegang i løbet af året som følge af Coronakrisen, hvor det for Vækstfonden har handlet om i 2020 at gøre en bred indsats for at spænde sikkerhedsnet ud under trængte virksomheder.

Simon Kollerup, erhvervsminister:
“Da Coronakrisen ramte Danmark frygtede jeg det værste, men håbede på det bedste. Heldigvis er det indtil videre gået bedre, end de fleste havde forventet, selvom krisen stadig trækker spor af usikkerhed med sig – både hos den enkelte erhvervsdrivende og for de mange medarbejdere. Én af grundene til, at det er gået godt i Danmark, er fordi vi i regeringen besluttede at sætte alle sejl til for at hjælpe flest muligt bedst muligt igennem krisen. Her har Vækstfonden spillet en central rolle for dansk erhvervsliv, og Vækstfondens indsats har været med til at skabe og fastholde over 20.000 arbejdspladser i hele landet. Det er jeg meget tilfreds med, og det viser, at ordningerne har haft stor betydning for dansk erhvervsliv, og at vi får flere virksomheder og arbejdspladser med på den anden side af krisen.”

Tue Mantoni, bestyrelsesformand i Vækstfonden:
”Vi kommer ud af 2020 med et tilfredsstillende overskud, som dels går til udbytte til staten, dels skal geninvesteres i danske virksomheder for at skabe vækst og arbejdspladser. Samtidig er jeg rigtig glad for, at vi i 2020 lykkedes med at få indsatserne fra regeringens og Folketingets hjælpepakker bredt ud. 2020 har stået i Coronakrisens skygge, så for Vækstfonden har det handlet om at komme ud til ekstraordinært mange virksomheder rundt om i landet, hvor der har været behov for en håndsrækning i denne tid.”

Kapital til hele Danmark

Oven i fondens normale aktiviteter har Vækstfonden i løbet af 2020 forvaltet en del af de hjælpepakker, som regeringen og en lang række af Folketingets partier har vedtaget. Samlet er det blevet til finansiering af mere end 1.500 virksomheder for over 11 mia. kr., - en fordobling af antallet af virksomheder i forhold til året før. Vækstfondens aktivitet fordeler sig bredt ud over hele landet, og Vækstfonden har foretaget finansieringer i 97 af landets kommuner i 2020.

Rolf Kjærgaard, adm. direktør i Vækstfonden:
”I Vækstfonden vil vi være med til at udvikle de virksomheder, Danmark ikke må gå glip af. Årets positive resultat i Vækstfonden afspejler, at mange af de virksomheder, særligt teknologiselskaber, som vi har investeret i over årene, har klaret sig godt i løbet af året til trods for Corona. Men vigtigst af alt har vi på tværs af alle fondens aktiviteter været med til at skabe samfundsafkast til Danmark. I 2020 har vi bidraget til at skabe og fastholde over 20.000 arbejdspladser. Det er vel at mærke arbejdspladser i hele landet og inden for mange forskellige brancher, som skal være med til at give os afsæt for en god genstart i Danmark.”

God genstart bliver største opgave i 2021

Det forgangne år bød også på etableringen af Danmarks Grønne Fremtidsfond, og aftalen om Genstartsfonden faldt på plads. Det er to initiativer, der i år skal medvirke til, at vi får en god genstart efter krisen og kan sikre kapital både til nye vækstplaner og grøn teknologi, fortæller Rolf Kjærgaard:

”I 2021 skal vi fastholde en høj aktivitet, så vi kan blive ved med at drive den grønne omstilling, og så vi undgår at sunde virksomheder må dreje nøglen om. Derfor har vi iværksat en række nye initiativer, som skal sørge for flere grønne investeringer, og for at vi får en god genstart, hvor virksomheder har den fornødne kapital til at igangsætte vækstplaner og nye investeringsprojekter efter et hårdt år, der har tæret på deres økonomiske reserver.”

Læs hele Vækstfondens årsrapport her.