Pressemeddelelse

Vækstfonden kan snart give en økonomisk håndsrækning til virksomheder i forbindelse med tab som følge af COVID-19

12. marts, 2020

Danske virksomheder kan risikere at lide tab som følge af spredningen af COVID-19. Især oplevelses- og turismeindustrien kan blive hårdt ramt, men også andre brancher kan blive påvirket. Snart kan statens finansieringsfond Vækstfonden hjælpe nogle af de virksomheder, der bliver hårdest ramt.

Som følge af den alvorlige situation COVID-19 har bragt med sig, får danske virksomheder snart mulighed for at søge økonomisk hjælp fra Vækstfonden. Dette skyldes at regeringen i dag præsenterede en række initiativer, deriblandt to nye garantiordninger til danske virksomheder, som skal holde hånden under danske virksomheder.

Den økonomiske hjælp fra Vækstfonden sker via en kautionsordning, som skal gøre det muligt for virksomheder, hvis forretning i særlig høj grad er påvirket af spredningen af COVID-19, at få en finansiel håndsrækning.

Vi står i en helt ny situation, som kan få store konsekvenser for alle danske virksomheder, når deres ansatte ikke kan komme på arbejde, kunderne udebliver, forsyningerne svigter eller virksomheden på anden måde bliver ramt"

- Rolf Kjærgaard, adm. direktør i Vækstfonden

Rolf Kjærgaard, adm. direktør i Vækstfonden:
”Vi står i en helt ny situation, som kan få store konsekvenser for alle danske virksomheder, når deres ansatte ikke kan komme på arbejde, kunderne udebliver, forsyningerne svigter eller virksomheden på anden måde bliver ramt. I Vækstfonden kan vi trække på mange års erfaringer, og det kan nu komme virksomheder til gavn i denne alvorlige situation i form af målrettede kautioner.”

Siden 2000 har Vækstfonden via bankerne ydet kautioner til danske virksomheder, og det er denne ordning, der nu bliver udvidet. Derfor er kautionsordningen klar til udrulning og kan komme ramte virksomheder til gavn inden længe. Målet er, at ordningen kan understøtte virksomheder, der måtte lide væsentlige tab i forbindelse med COVID-19, og på den måde kan forsætte deres aktiviteter til trods for et indtjeningsfald.

Målrettet både store og små virksomheder

Der bliver lavet to ordninger: En målrettet danske SMV’er og en målrettet større virksomheder. Ved begge ordninger gælder det, at virksomhederne skal leve op til en række krav for at kunne søge en kaution.

For at være omfattet af ordningen skal virksomheden kunne dokumentere, at man har oplevet et driftstab på over 50 pct. Derudover skal virksomhedens likviditetsudfordring være opstået i forbindelse med spredningen af COVID-19, således at virksomheden alene er kommet i midlertidige likviditetsmæssige problemer grundet dette.

En kaution dækker 70 pct. af restgælden på finansieringer.

Hvor skal man henvende sig?

Virksomheder, der i særlig høj grad er påvirket af COVID-19, kan søge om kaution fra Vækstfonden via deres egen bank. Vækstfonden samarbejder med alle danske banker. Kontakt din bank eller finansieringsinstitut, og tal med dem om dine muligheder for at anvende kaution fra Vækstfonden.

Aktstykke og bekendtgørelse er stadig under udarbejdelse, så ordningen er endnu ikke trådt i kraft. I første omgang vil du som virksomhed skulle kontakte egen bank, for derigennem at få mulighed for at få en kaution.

For pressehenvendelser kontakt Charlie Stjerneklar, kommunikations- og pressechef i Vækstfonden: E-mail: cst@vf.dk eller mobil: +45 81 77 73 87

Seneste nyheder

22-09-2020
Pressemeddelelse

Vækstfondens halvårsrapport 2020: Historisk højt antal virksomheder har fået finansiering fra Vækstfonden

Vækstfonden har netop offentliggjort regnskabet for første halvår af 2020, og mere end 700 virksomheder har fået finansiering for over 6,5 mia. kr. Det er et historisk højt antal og viser, at udmøntningen af statens COVID-19-hjælpepakker er kommet bredt ud til virksomheder i hele Danmark.

17-09-2020
Nyhed

Fra startup til scaleup: COVID19 har sat det finansielle økosystem på prøve

Vækstfonden har i dag offentliggjort årets ’Fra startup til scaleup’-rapport. Publikationen er en status på kapitalmarkedet for danske iværksættere og vækstvirksomheder, der ser på hvordan adgangen til kapital er i dag, hvordan den udvikler sig over tid, og hvor god sammenhængen er i økosystemet - også sammenlignet internationalt.

14-09-2020
Pressemeddelelse

Danmarks Grønne Fremtidsfond er nu en realitet: Milliarder på vej til grønne virksomheder

Nu har Danmark fået en grøn fremtidsfond, der skal sikre kapital til grønne løsninger. I slutningen af 2019 blev fremtidsfonden besluttet, og nu er den endelige aftale faldet på plads. Dermed er rammerne på plads, så Danmarks Grønne Fremtidsfond nu kan sende kapital ud til de grønne virksomheder og iværksættere.