Vækstfondens årsrapport 2018: 13.000 job og trecifret millionoverskud

12. april, 2019

Vækstfonden leverede for femte år i træk et betydeligt trecifret millionoverskud på 482 mio. kr. og krydsede 3 mia. kr. i akkumuleret overskud i samme periode. Vækstlaget i dansk erhvervsliv er altså blevet en ganske god investering, som samtidig har skabt tusindvis af arbejdspladser og meget betydelig innovation, lyder det fra Vækstfondens formand Claus Gregersen.

Den stærke efterspørgsel på finansiering fra Vækstfonden fortsatte i 2018 på samme høje niveau som i 2017. I alt fik 751 virksomheder over hele landet finansiering fra statens finansieringsfond for samlet 2,4 mia. kr.

”I Danmark får vi mange gode idéer, og rigtig mange af dem bliver omsat til stærke virksomheder. Vi ser det hver eneste dag i Vækstfonden og mærker det også påbundlinjen. I 2018 var Vækstfondens investeringer med til at skabe ca. 13.000 job i Danmark svarende til et løft i BNP på 9 mia. kr. Det kan kun lade sig gøre, fordi Vækstfondens strategi bygger på langvarige partnerskaber med en bred vifte af private banker og investorer og på tætte samarbejder med andre offentlige aktører,” siger Claus Gregersen, formand i Vækstfonden.

Vækstfondens overskud går dels til staten i udbyttebetaling og dels til investeringer i ny innovation og vækst i danske virksomheder.

"Med resultatet for 2018 krydser Vækstfondens akkumulerede overskud over de seneste fem år 3 mia. kr. svarende til en gennemsnitlig årlig egenkapitalforretning på 14,3 pct. i samme periode. Det er et stærkt resultat, som afspejler en solid fremgang i mange af de virksomheder, vi har investeret i. Det er i sig selv glædeligt. Overskuddet betyder samtidig, at Vækstfonden kan opretholde sit høje aktivitetsniveau og være med til at finansiere nye generationer af virksomheder og dermed endnu mere fornyelse og vækst i Danmark," siger Christian Motzfeldt, direktør i Vækstfonden.

I 2019 forventer Vækstfonden at fortsætte det høje aktivitetsniveau med en bred indsats over hele landet drevet af stærke partnerskaber med banker, revisorer, rådgivere, private investorer og offentlige aktører. Fokus vil særligt være på finansiering af virksomheder i den tidlige fase, som Vækstfonden sammen med Innovationsfonden har fået til opgave at løfte som led i den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet.

For yderligere information, kontakt

Christian Motzfeldt, direktør i Vækstfonden / 40 80 48 60 / cm@vf.dk
Peter Bruun, chef for kommunikation og CSR i Vækstfonden / 40 81 35 46 / pbr@vf.dk

Om Vækstfonden

Vækstfonden er statens finansieringsfond, som arbejder for at styrke danske virksomheders adgang til risikovillig kapital, så de kan skabe ny innovation, vækst og arbejdspladser. I tætte partnerskaber med banker og private investorer fra ind- og udland finansierer Vækstfonden virksomheder i alle brancher over hele landet. Og fonden kan være med hele vejen - fra virksomhedens spæde start, gennem høj vækst, til rejsen ud på de globale markeder og børsnoteringer. Siden 1992 har Vækstfonden medfinansieret vækst i over 7.900 virksomheder for et samlet tilsagn på mere end 24,9 mia. kr.

Seneste nyheder

16-09-2019
BLOG

Hvordan vi arbejder med machine learning i Vækstfonden

Vækstfonden har i løbet af de seneste år arbejdet strategisk og fokuseret med at anvende machine learning til det, som er vores kerneforretning; at sikre at iværksættere og vækstvirksomheder har adgang til den rigtige type af risikovillig kapital på det rigtige tidspunkt. Af Ditte Runde Moncur, digitaliserings- og analysechef, Vækstfonden

05-09-2019

Danske topiværksættere indgår partnerskab med Vækstfonden

En gruppe af Danmarks stærkeste iværksættere og business angels har indgået samarbejde med Vækstfonden og Den Europæiske Investeringsfond, EIF, som nu vil matche gruppens investeringer for at understøtte jagten på næste store tech-succes.

03-09-2019

Verdens største testcenter for fremtidens vindmøller etableres på Lindø

Danmark tager nu for alvor kampen op om førerpositionen i verdensmesterskabet i vindenergi. Med etab-leringen af et gigantisk testcenter bliver det muligt at udføre test af fremtidens naceller, som er vindmøl-lens ”maskinhus”, på havvindmøller med en effekt på op til 20 MW. Det er den dobbelte effekt i forhold til, hvad de største havvindmøller er ved at nå op på i dag.