Pressemeddelelse

Nyt investeringssamarbejde mellem Vækstfonden og EIB skal sikre milliarder til danske virksomheder

EU flags

11. november, 2019

Med en ny co-investeringsaftale mellem Vækstfonden og Den Europæiske Investeringsbank, EIB, kan danske virksomheder se frem til massive investeringer over de næste 5 år. I en unik platform, der er den første af sin art i Europa, vil Vækstfonden og EIB sammen med privat medfinansiering sikre investeringer for mere end 2 mia. kr. og understøtte væksten i danske virksomheder.

Vækstfonden og Den Europæiske Investeringsbank, EIB, har netop indgået et nyt investeringssamarbejde, der over de næste fem år kan udmønte sig i over 2 mia. kr. i risikovillige investeringer til primært små og mellemstore virksomheder, der er klar til vækst.

Med en unik platform til egenkapitalinvesteringer vil parterne bidrage til at understøtte og accelerere danske virksomheder på deres vækstrejse, så de har den nødvendige finansiering til at kunne vokse, innovere og skalere internationalt.

Aftalen er dermed det seneste eksempel på Vækstfondens løbende arbejde med at tiltrække og aktivere udenlandsk kapital til danske virksomheder.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

“Jeg er glad for, at Vækstfonden og EIB har indgået denne unikke aftale, som er en ny og innovativ måde at tiltrække EU-midler til risikovillige investeringer i danske virksomheder og arbejdspladser. Aftalen skaber bedre rammer for, at de danske virksomheder kan fortsætte deres udvikling på dansk grund og fx ikke behøver at tage til udlandet for at finde den nødvendige risikovillige kapital. Partnerskabet er dermed med til at udvikle og fastholde danske virksomheder og arbejdspladser i Danmark.”

Co-investeringsaftalen er den første af sin slags i europæisk sammenhæng og består af et ligeligt fordelt indskud fra Vækstfonden og EIB på samlet 1,1 mia. kr. Når kapitalen investeres, er der krav om privat medfinansiering, hvilket kan bringe det samlede beløb til danske virksomheder op over 2 mia. kr.

Kapitalen vil blive investeret i virksomheder, der har brug for kapital til fx yderligere innovation og udvikling, øget produktionskapacitet og/eller som vil udvide deres forretning internationalt.

Vi er meget glade for, at det sammen med vores mangeårige partner, EIB, er lykkedes at skabe et unikt investeringssamarbejde, hvor mere end 500 mio. kr. fra EU nu investeres direkte i danske virksomheder"

- Claus Gregersen, formand for Vækstfonden

Claus Gregersen, formand for Vækstfonden:

”Vi er meget glade for, at det sammen med vores mangeårige partner, EIB, er lykkedes at skabe et unikt investeringssamarbejde, hvor mere end 500 mio. kr. fra EU nu investeres direkte i danske virksomheder. Sammen vil vi gennem massive investeringer understøtte vækst, jobskabelse og innovation. Dermed kan vi bidrage til, at de danske virksomheder, der gerne skulle blive fremtidens fyrtårne, kan rejse den fornødne kapital til at fortsætte deres udvikling og samtidig kan vi gøre det muligt at fastholde virksomhedernes base i Danmark, når de for alvor skalerer internationalt.”

Alexander Stubb, Vice President i EIB:

”SMV’er og midcaps er vigtige drivere af innovation og jobskabelse i Europa, og vi er glade for at EU’s investeringsbank kan styrke finansieringsmulighederne for danske SMV’er og midcap-virksomheder via denne egenkapitallignende facilitet med Vækstfonden. Samarbejder med nationale finansieringsinstitutioner er meget vigtige for os og er en prioritetsindsats under Juncker-planen.”

Valdis Dombrovskis, Vice President i Europa-Kommissionen:

”Juncker-planen har været en succeshistorie for små og mellemstore virksomheder. Allerede nu har flere end 1 mio. mindre virksomheder tværs over Europa glæde af en forbedret adgang til kapital. Dagens aftale med Vækstfonden vil gøre en stor forskel for virksomheder i Danmark.”

Peter Joakim Kofler, Formand for Dansk Iværksætter Forening:

"I SMV-landet Danmark er vi helt afhængige af at kunne skabe vækst i netop landets mindre virksomheder. Danmark har altid kunne manøvrere i kraft af vores fleksible små virksomheder, men i dag står SMV'erne overfor historisk store omstillinger som eksempelvis den grønne og den digitale, samtidig med at adgangen til de traditionelle finansieringskilder er svær. Det er helt afgørende for Danmark, at SMV'erne får nyt brændstof ind i form af finansiering, så de kan komme videre på vækstrejsen.”

Seneste nyheder

OnRobot
19-12-2019
Pressemeddelelse

185 mio. kr. fra Vækstfonden, EIB og private investorer skal accelerere vækst i danske OnRobot

Den unge danske robotvirksomhed OnRobot rejser 185 millioner kroner fra en række prominente investorer til at accelerere virksomhedens globale udrulning. Kapitalrejsningen er samtidig den første investering i et nyt samarbejde mellem Vækstfonden og Den Europæiske Investeringsbank, EIB, der skal tilføre et milliardbeløb til danske virksomheder klar til vækst. Desuden investerer en række kendte danske erhvervsfamilier.

Cykelbro
10-12-2019
Debatindlæg:

Grøn Fremtidsfond muliggør nytænkning og brobygning

Finanslovspartierne etablerer nu en grøn fremtidsfond på i alt 25 mia. kroner, som bliver et vigtigt finansielt fundament for de virksomheder, der udvikler fremtidens løsninger. Vi er klar til, og stolte over, at blive betroet en nøglerolle i Danmarks indsats og bidrag til global grøn omstilling.

Lejligheder med grønne planter
03-12-2019
Pressemeddelelse

Vækstfonden: Grøn kapital skaber arbejdspladser og vækst

Regeringen og partierne bag finanslovsaftalen har sat den grønne omstilling i højsædet og etablerer en grøn fremtidsfond på i alt 25 milliarder kroner, hvor bl.a. Vækstfonden og Danmarks Grønne Investeringsfond kommer til at spille nøgleroller. Danmarks Grønne Fremtidsfond vil blive et vigtigt finansielt grundlag for danske virksomheder, der udvikler fremtidens løsninger, og samtidig bidrage betydeligt til vækst, innovation og arbejdspladser.