Verdens største testcenter for fremtidens vindmøller etableres på Lindø

03. september, 2019

Danmark tager nu for alvor kampen op om førerpositionen i verdensmesterskabet i vindenergi. Med etab-leringen af et gigantisk testcenter bliver det muligt at udføre test af fremtidens naceller, som er vindmøl-lens ”maskinhus”, på havvindmøller med en effekt på op til 20 MW. Det er den dobbelte effekt i forhold til, hvad de største havvindmøller er ved at nå op på i dag.

Det er den erhvervsdrivende fond Lindø Offshore Renewables Center (LORC), som skal drive det nye test-center. Etableringen er mulig på grund af et finansieringssamarbejde mellem Danmarks Grønne Investe-ringsfond, Vækstfonden, EKF Danmarks Eksportkredit og Nordea samt med støtte fra såvel Finansministe-riet som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

“Danmark er pioner på vindområdet. Vi opfandt havvind, som nu går sin sejrsgang verden over. Ud over at producere CO2-fri energi har vind også udviklet sig til at være en af de billigste måder at producere strøm på – takket være løbende teknologisk udvikling. I Danmark skal vi udnytte vores førerposition. Det kræver, at vi er i front med nye, større og mere effektive møller. Her kan LORC i samspil med vindindustrien spille en afgørende rolle,” siger Anders Eldrup, bestyrelsesformand i LORC.

LORC´s nye testfacilitet overgår i teknisk kapabilitet alt andet tilgængeligt. Målt på næsten alle parametre bliver LORC’s nye testfacilitet mere end dobbelt så kraftig som LORC’s eksisterende testfaciliteter og der-med langt kraftigere end andre lignende testfaciliteter i USA, Tyskland og England. LORC råder i forvejen over to testfaciliteter, og med dette nye anlæg placerer LORC sig således som verdensledende inden for nacelle-testfaciliteter og forventer at tiltrække de førende offshore vindmølleproducenter fra såvel Europa som USA og Asien.

Den nye testfacilitet får kapacitet til at teste vindmølle-naceller med turbinekraft helt op til 16-22 MW. Pt. er 10 MW de største vindmøller i markedet, og den første 12 MW vindmølle ventes at ramme markedet i 2021. Således rækker den nye testfacilitet ud til segmentet for de allerstørste offshore vindmøller, der ven-tes introduceret til markedet i et 2022-2028 perspektiv.

Afgørende for projektet har været, at den store dansk-baserede offshore vindmølleproducent MHI Vestas Offshore Wind har valgt, at væsentlige dele af deres fremtidige test- og valideringsaktiviteter placeres på den nye testfacilitet hos LORC på Lindø.

”Testcenteret på Lindø bliver i særklasse og åbner mulighed for helt nye standarder inden for havvind. Det nye testcenter sikrer, at vores mest innovative arbejde bliver testet her i Danmark – arnestedet for havvind. Det her er endnu et projekt, der bekræfter vores dedikation til Danmarks lederskab inden for havvind og udviklingen af højtuddannede, grønne energi-jobs i hele landet,” siger Torben Hvid Larsen, CTO i MHI Ve-stas Offshore Wind.

Testcenteret på Lindø bliver i særklasse og åbner mulighed for helt nye standarder inden for havvind. "

Behovet for stadigt større havvindmøller stiger, og dermed stiger også behovet for endnu kraftigere testfa-ciliteter til at teste og validere vindmølle-nacellernes elektriske systemer, præstationer, net-tilslutning, me-kaniske robusthed og levetid.

”Danmark har i årtier haft en plads helt i front i den globale vindmølleproduktion. De store perspektiver i at kunne fastholde denne kommercielle evne i Danmark til at udvikle og teste fremtidens vindmøller er baggrunden for, at Danmarks Grønne Investeringsfond og Vækstfonden er gået sammen med EKF Danmarks Eksportkredit og Nordea om en samlet låneramme til LORC. Verdensmarkedet for grøn omstilling er stort og voksende, og med det nye testcenter får Danmark endnu bedre muligheder for at skabe værdi fra forskning og udvikling inden for vindenergi,” siger CEO i Vækstfonden, Rolf Kjærgaard.

For at sikre udviklingen af morgendagens vindmølleteknologi er det nødvendigt, at forskning og udvikling opprioriteres i Danmark, mener Wind Denmark:

”De nuværende vindmøllemodeller er i stort omfang udviklet i Danmark, og den vigtige styrkeposition skal vi arbejde hårdt for at holde fast i. Udvidelsen af LORC vil bidrage mærkbart til Danmarks unikke portefølje af testfaciliteter og vil medvirke til, at de danske beskæftigelses- og eksportmuligheder fremmes. De nye mølletyper skal samtidig bidrage til, at vi i Danmark kan blive Europas grønne kraftværk, hvor strømmen kommer fra store havmølleparker, der leverer mere strøm end i dag,” siger Jan Hylleberg, CEO i Wind Denmark.

Hen over sommeren er der blevet piloteret og støbt underlag til det 6 meter tykke og 6.900 tons tunge fundament, der skal bære testudstyret. Fundamentet ventes færdigt i februar 2020, hvorefter der rundt om opføres en 2.250 m2 stor forsøgshal med mere end 22 meter til loftet. I efteråret 2021 påbegyndes indkøringen af de tekniske installationer, og testfaciliteten ventes klar til kommerciel drift i januar 2021.

Seneste nyheder

Onrobot
19-12-2019
Pressemeddelelse

185 mio. kr. fra Vækstfonden, EIB og private investorer skal accelerere vækst i danske OnRobot

Den unge danske robotvirksomhed OnRobot rejser 185 millioner kroner fra en række prominente investorer til at accelerere virksomhedens globale udrulning. Kapitalrejsningen er samtidig den første investering i et nyt samarbejde mellem Vækstfonden og Den Europæiske Investeringsbank, EIB, der skal tilføre et milliardbeløb til danske virksomheder klar til vækst. Desuden investerer en række kendte danske erhvervsfamilier.

Vækstfonden
10-12-2019
Debatindlæg:

Grøn Fremtidsfond muliggør nytænkning og brobygning

Finanslovspartierne etablerer nu en grøn fremtidsfond på i alt 25 mia. kroner, som bliver et vigtigt finansielt fundament for de virksomheder, der udvikler fremtidens løsninger. Vi er klar til, og stolte over, at blive betroet en nøglerolle i Danmarks indsats og bidrag til global grøn omstilling.

03-12-2019
Pressemeddelelse

Vækstfonden: Grøn kapital skaber arbejdspladser og vækst

Regeringen og partierne bag finanslovsaftalen har sat den grønne omstilling i højsædet og etablerer en grøn fremtidsfond på i alt 25 milliarder kroner, hvor bl.a. Vækstfonden og Danmarks Grønne Investeringsfond kommer til at spille nøgleroller. Danmarks Grønne Fremtidsfond vil blive et vigtigt finansielt grundlag for danske virksomheder, der udvikler fremtidens løsninger, og samtidig bidrage betydeligt til vækst, innovation og arbejdspladser.