Aftale mellem EIF og Vækstfonden sikrer risikovillig kapital til kreative og kulturelle erhverv

28. februar, 2019

En ny aftale mellem Vækstfonden og Den Europæiske Investeringsfond, EIF, skal bidrage til at sikre yderligere kapital til kommercielle danske virksomheder inden for de kreative og kulturelle erhverv. Samlet giver aftalen mulighed for finansieringer for op til 300 mio. kr., hvilket vil betyde lån til op mod 80 virksomheder. Netop øget adgang til risikovillig kapital var blandt anbefalingerne fra Vækstteam for kreative erhverv til regeringen i oktober 2018.

En ny aftale mellem Den Europæiske Investeringsfond, EIF, og Vækstfonden giver nu Vækstfonden mulighed til at øge sine udlån til kommercielle virksomheder og iværksættere i de kreative og kulturelle erhverv. Finansieringerne vil dække en lang række brancher, herunder arkitektur, design, håndværk, audiovisuelle brancher (bl.a. film, spil og multimedie), musik, litteratur og kunst.

I oktober modtog regeringen 21 anbefalinger fra Vækstteam for kreative erhverv, der har set nærmere på, hvordan Danmark kan bevare og videreudvikle sin styrkeposition på det kreative område. Her var bl.a. øget adgang til risikovillig kapital et fokusområde.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

”De kreative erhverv spiller en vigtig rolle i dansk økonomi og beskæftigelse. Det er glædeligt, hvis Vækstfonden med den nye aftale kan forbedre finansieringsmulighederne for virksomheder i de kreative og kulturelle sektorer og derved bidrage til, at lovende danske virksomheder kan udvikle sig og fastholde den danske styrkeposition.”

De kreative erhverv spiller en vigtig rolle i dansk økonomi og beskæftigelse."

- Erhvervsminister Rasmus Jarlov

300 mio. kr. i finansieringer fra Vækstfonden

Vækstfonden finansierer allerede et betydeligt antal virksomheder inden for de kreative erhverv, og med den nye aftale kan fonden dele risikoen med EIF og dermed nå endnu længere ud. Med aftalen får Vækstfonden mulighed for at yde lån for 300 mio. kr. til kommercielle virksomheder og iværksættere i Danmark. Sammen med finansiering fra banker og private investorer kan det udløse op til 0,75 mia. kr. i kapital til omkring 80 virksomheder.

Rolf Kjærgaard, investeringsdirektør i Vækstfonden:

”Vi glæder os over at have indgået den nye aftale med EIF, som giver os mulighed for at sikre yderligere finansiering til danske virksomheder og iværksættere i de kreative og kulturelle erhverv. Danmark har en stærk tradition på disse områder, og vi ved fra vores eksisterende aktiviteter i markedet, at der er mange virksomheder med vækstpotentiale i de kreative brancher. Med dækningen fra EIF kan vi udvide vores engagement i netop de sektorer og yde flere lån til lovende kreative virksomheder i Danmark.”

Den nye aftale mellem EIF og Vækstfonden er del af EU’s Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility under EU’s Creative Europe-program.

Pier Luigi Gilibert, Chief Executive i EIF:

”Den første aftale i Danmark støttet af denne EU-garanti hjælper Vækstfonden til at øge sin lånevolumen til SMV’er betydeligt i de kulturelle og kreative erhverv. Adgang til finansiering er ofte begrænset for virksomheder i de kulturelle og kreative sektorer, og denne nye aftale vil hjælpe Vækstfonden til at sikre ny understøttelse af sektorerne.”

Mariya Gabriel, kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund:

”Europa er anerkendt verden over for sin kulturelle rigdom, men potentialet for jobskabelse og vækst i dets kulturelle og kreative industrier er endnu ikke fuldt udnyttet. Det er på høje tid at vende den trend. Derfor byder jeg denne aftale under Juncker-planen velkommen, da den vil bidrage til kreative danske virksomheders adgang til den finansiering, de behøver for at udtrykke deres talenter samt skabe værdi og arbejdspladser.”

Fakta om aftalen

  • Formålet med aftalen, der består af en tabsdækning på en række af Vækstfondens eksisterende låneprodukter, er at understøtte finansieringen af kommercielle virksomheder og iværksættere med vækstplaner inden for de kreative og kulturelle erhverv.
  • Med aftalen kan Vækstfonden yde finansieringer for op til 300 mio. kr., hvilket forventes at føre til udlån til op mod 80 virksomheder.
  • Lånet kan være på op til 15 mio. kr. og kan bruges til drift, finansiering og ejerskifte inden for de kreative og kulturelle erhverv.
  • Aftalen er rettet mod danske SMV’er, der har aktiviteter inden for de kulturelle og kreative erhverv. Det omfatter bl.a. arkitektur, design, håndværk, audiovisuelle brancher (bl.a. film og spil), musik, litteratur og kunst.
  • Aftalen er del af EU’s Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility under EU’s Creative Europe-program.

Seneste nyt

02-07-2019

Ny direktør i Vækstfonden

Rolf Kjærgaard tiltræder som ny direktør i Vækstfonden

02-07-2019

Første investering i styrket erhvervssamarbejde mellem Danmark og Grønland: 15 mio. kr. til grønlandsk guldmine

I marts 2019 søsatte Vækstfonden og Greenland Venture et styrket samarbejde som resultat af en aftale om vækstfinansiering til grønlandske virksomheder for 220 mio. kr. Nu er den første investering i samarbejdet realiseret i guldminen Nalunaq i Sydgrønland, og flere interessante sager er i pipelinen.

06-06-2019

Dansk Landbrugskapitals investeringsperiode forlænget

26 danske landmænd har allerede fået ansvarlige lån via Dansk Landbrugskapital. Nu er investeringsperioden forlænget med yderligere et år, så endnu flere kan få lån til finansiering af store investeringsprojekter frem til februar 2021.”Søg nu, hvis du har projekter i støbeskeen,” lyder opfordringen fra landbrugskundedirektør i Vækstfonden, Lene Gade Hovmøller.