Redegørelse for Vækstfondens internationale partnerskaber

14. november, 2018

Der har på det seneste været fokus på Vækstfondens investeringer i internationale fonde, herunder fondenes skatteforhold. Her giver vi et indblik i baggrunden for Vækstfondens internationale engagement og vores skattepolitik.

Resumé

Vækstfonden arbejder for at give de danske virksomheder adgang til risikovillig kapital og nye kompetencer, der forøger deres konkurrencekraft. Det gør vi bl.a. gennem partnerskaber med stærke udenlandske fonde.

Vi har tre konkrete mål for vores partnerskaber med kompetente internationale fonde:

1. Tiltrække udenlandsk og dermed mere kapital til det danske marked

Med vores internationale partnerskaber tiltrækker vi udenlandsk og dermed mere kapital til det danske marked. For hver krone, Vækstfonden har investeret i udenlandske fonde, har fondene samlet set investeret omkring 4 kroner i danske virksomheder.

2. Tiltrække udenlandske kompetencer til det danske økosystem

Partnerskaberne tiltrækker også ny viden, kompetencer og netværk til Danmark. Ofte er ny viden og netværk lige så vigtig for virksomhederne som adgang til kapital og er af samme grund en meget væsentlig faktor for succes.

3. Fastholde stærke danske vækstvirksomheders tilknytning til Danmark

For at kunne fastholde vækstvirksomheders danske tilknytning er det centralt at sikre, at virksomhederne også fra et dansk ståsted kan få adgang til kapital, netværk og kompetencer, som kan hjælpe dem til succes både nationalt og internationalt.

Vi har nultolerance over for skattesnyd. Alle former for snyd vil omgående blive indberettet til de rette myndigheder, og vi vil stoppe alt fremtidigt samarbejde med den pågældende virksomhed eller fond. Det gælder danske fonde, og det gælder udenlandske fonde.

Den seneste tids omtale af EQT Ventures og Balderton Capital har ikke afdækket skattesnyd. Artiklerne sætter fokus på velkendte risici ved de særlige typer af selskabskonstruktioner. Det er en meget vigtig debat, som Vækstfonden bakker op om og gerne deltager i, da vi i mange år har arbejdet for større åbenhed om danske såvel som udenlandske fondsinvesteringer.

Det bærende og ufravigelige princip i Vækstfondens skattepolitik er, at alle betaler skat, der hvor de skal. Skattemæssigt har det ingen betydning, om en fond er etableret i eksempelvis Luxembourg eller i Danmark, så længe den udenlandske fond er sat op med den samme skattekonsekvens for investorer og virksomheder, som hvis fonden havde været dansk. Med henblik på at afdække netop dette, får Vækstfonden altid en uvildig, førende skatteekspert til at foretage en grundig undersøgelse af fondenes skatteforhold. Den uvildige skatteekspert har fastslået, at investorerne i EQT Ventures og Balderton Capital VI ikke opnår skattemæssige fordele ved at investere i de pågældende fonde, ligesom de virksomheder, som fondene investerer i, beskattes, hvor de opererer. Fondene respekterer de skatteprincipper, som også gælder i Danmark.

Den geografiske placering af en fond er typisk en funktion af investorernes ønsker. Velrenommerede internationale investorer søger ikke en geografisk placering ud fra ønsker om skatteplanlægning, men ud fra et ønske om at investere i fonde, der er etableret i lande med velkendte, forudsigelige og velfungerende rammer for investeringer. Luxembourg udgør et af de mest foretrukne valg af netop disse årsager. Danmark er en lille, åben økonomi. Samarbejde med professionelle udenlandske investorer og fonde kan være helt afgørende for, at danske virksomheder har adgang til den risikovillige kapital, de kompetencer og netværk, de har brug for.