Nultolerance over for snyd

31. oktober, 2018

Læs her vores CEO Christian Motzfeldts kommentar på mediehistorier, der berører Vækstfondens internationale aktiviteter:

"I de seneste årtier har der været forfærdelig mange tilfælde af fiflerier, snyd og uetisk adfærd i den finansielle sektor - og i flere tilfælde med store negative konsekvenser for statskasser og samfundsøkonomi. Det har vi alle, der arbejder i denne sektor, et ansvar for at afsløre og stoppe. For enhver virksomhed gælder det, at den langsigtede licens til at virke og tjene penge er, at man skaber reel værdi i det samfund, man er en del af. Og det gælder ikke mindst for finansielle virksomheder.

I Vækstfonden har vi nultolerance over for snyd og fiflerier, og vi har skærpet vores opmærksomhed om alle typer af usædvanlige transaktioner.

I en artikel i Berlingske Tidende i dag er der fokus på nogle investeringer, Vækstfonden har foretaget i danske virksomheder sammen med fonde i Luxembourg. Er det ikke det samme som at acceptere skatteunddragelse, vil nogle spørge? Svaret er nej. Når vi i Vækstfonden investerer i fonde eller virksomheder, ser vi altid efter, om der er tale om ordentlige investorer og sædvanlige konstruktioner. Det helt centrale er, at alle betaler skat, der hvor de skal. Hvis man er investor i en fond, skal man betale skat i sit hjemland. Og her er det ligegyldigt, om fonden ligger det ene, det andet eller det tredje sted. En dansk investor skal betale skat i Danmark, en svensk i Sverige osv. Hvis vi i Vækstfonden opdager snyd eller fiflerier, vil vi omgående indberette det til de rette myndigheder og desuden stoppe al fremtidig samarbejde med de pågældende forvaltere eller virksomheder. Det skal have alvorlige konsekvenser at bryde samfundskontrakten med snyd og fiflerier.

Men vi skal samtidig passe på ikke at mistænkeliggøre at investorer, som fx Den Europæiske Investeringsfond, europæiske pensionskasser og Vækstfonden går sammen om at investere i danske iværksættere gennem en fond, der ligger i Luxembourg, samme sted som EU’s finansielle virksomheder er hjemhørende. Det er faktisk helt afgørende for danske iværksættere, der vil bygge store virksomheder, at de har adgang til den betydelige mængde af risikovillig kapital, der kommer fra disse investorer. Skat skal naturligvis betales efter gældende regler. Vi er i den forbindelse tilfredse med, at Berlingske Tidende erkender, at der ikke er foretaget noget forkert."

Læs nærmere om Vækstfondens internationale partnerskaber her: