Vækstfonden investerer i ny kapitalfond med fokus på social impact

25. oktober, 2017

Flere kapitalstærke investorer står bag ny kapitalfond, der skal investere i små og mellemstore virksomheder med en særlig social profil. Tendensen breder sig globalt, men fonden er den første af sin art i Norden, der bl.a. har den Europæiske Investeringsfond og Vækstfonden som ankerinvestorer.

Den Sociale Kapitalfond Invest hedder den nye fond, der er den første såkaldte social impact investment fund i Norden, som ud over et økonomisk afkast til investorerne også skal gøre en positiv, målbar forskel for udsatte grupper i Danmark.

Opskriften er at skabe vækst hos mindre og mellemstore virksomheder, der kombinerer et stærkt kommercielt vækstpotentiale med en særlig social ansvarlighed.

”Rigtigt mange gode mindre og mellemstore virksomheder i Danmark drives af ejere med stor social ansvarlighed. De ansætter lokale ledige fra kanten af arbejdsmarkedet, bidrager til udviklingen i et udsat lokalområde eller udvikler produkter og services, som hjælper udsatte mennesker til at blive en del af fællesskabet. Her ligger et stort socialt og økonomisk potentiale, så de er målgruppen for Den Sociale Kapitalfond Invest,” siger managing partner Lars Jannick Johansen

Lars Jannick Johansen har lang erfaring med denne type investeringer. Han var sammen med TrygFonden med til at etablere Den Sociale Kapitalfond i 2011, som i samarbejde med flere almennyttige fonde og offentlige partnere har arbejdet med foreløbigt 69 forskellige sociale virksomheder. Det er dette arbejde med at finde ”den rigtige opskrift” til at kombinere social og økonomisk succes, som danner grundlag for Den Sociale Kapitalfond Invest.

Den Sociale Kapitalfond Invest har en række markante investorer i ryggen, herunder Den Europæiske Investeringsfond og Vækstfonden som ankerinvestorer sammen med Novo Nordisk Fonden, TryghedsGruppen, Hempel Fonden og Færchfonden. Flere forventes at deltage i de kommende måneder.

For Den Europæiske Investeringsfond (EIF) er Den Sociale Kapitalfond Invest en frontløber i Norden.

“EIF er begejstrede for at kunne indgå den første aftale i Norden under vores social impact investeringsprogram med Den Sociale Kapitalfond Invest. EIF’s investeringstilsagn er et væsentligt bidrag til at fremme Den Sociale Kapitalfonds udvikling fra filantropi til social impact investeringer på kommerciel basis. Vores investering understøtter et investeringsteam med en unik strategi i dens fokus på danske virksomheder, der skaber nye muligheder for udsatte ledige, og med investeringen bidrager vi til at opfylde et finansieringsbehov og forbedre mulighederne for sociale virksomheder i Danmark med behov for vækstkapital,” siger Pier Luigi Gilibert, administrerende direktør i EIF.

Den Sociale Kapitalfond Invest er bl.a. karakteriseret ved at være mindretalsinvestor, som vil arbejde tæt sammen med ejerne af virksomhederne. Målet er at udvikle virksomhederne til næste vækstniveau og styrke de særlige værdier, som virksomhederne bygger på – typisk frem mod et generationsskifte, en industriel partner eller et samarbejde med en større Kapitalfond.

”Vi glæder os over at være med til at etablere Nordens første kommercielle sociale kapitalfond. Den nye fond bygger på positive erfaringer fra Den Sociale Kapitalfonds arbejde med investeringer og accelerator-projekter i danske SMV’er, som siden 2011 har demonstreret, hvordan sund bundlinje og social profil kan gå hånd i hånd. Vi ser frem til, at investeringsteamets mange erfaringer nu bliver bragt i spil i investeringer i virksomheder, hvor en stærk social profil er en væsentlig del af forretningskonceptet. På den måde har investorerne i fonden udsigt til at opnå både et finansielt og et socialt afkast, hvilket er både nyskabende og attraktivt,” siger Rolf Kjærgaard, investeringsdirektør i Vækstfonden.

Citater fra øvrige investorer:

Novo Nordisk Fonden:”Med bevillingen til etableringen af Den Sociale Kapitalfond Invest ønsker Novo Nordisk Fonden at bidrage til, at der opnås en positiv social effekt for marginaliserede personer i det danske samfund, bl.a. gennem skabelse af arbejdspladser og et aktivt medborgerskab,” siger Birgitte Nauntofte, adm. direktør i Novo Nordisk Fonden.

TryghedsGruppen:
”I Norden er det nyt at tænke økonomisk og social bundlinje sammen. Vi ser en global trend, hvor kapitalstærke investorer samles om samme formål, og det giver rigtig god mening for os som investor at kombinere hensyn til såvel samfund som bundlinje,” siger adm. direktør Søren Kristiansen, TryghedsGruppen.

Hempel Fonden:
”I vores normale finansielle investeringer følger vi en række etiske retningslinjer. Investeringen i Den Sociale Kapitalfond Invest er et af vores første forsøg med direkte impact investing, hvor vi både forventer et finansielt afkast, og at der kommer konkrete sociale resultater for udsatte mennesker. Samtidig er vi glade for at være med til at sætte gang i en ny udvikling med impact investing i Danmark”, siger direktør Anders Holm, Hempel Fonden.

Færchfonden:
”Bæredygtig virksomhedsvækst er en forudsætning for, at vi kan fastholde et inkluderende samfund i Danmark. Og det gælder både miljømæssig, social og kommerciel bæredygtighed. Vi forventer, at Den Sociale Kapitalfond Invest vil være med til at sætte dagsordenen for den udvikling i Danmark i de kommende år,” siger direktør Martin V. Hansen.

Fakta om Den Sociale Kapitalfond Invest

Størrelse: Aktuelt 218 mio. kr.

Investorer: Den Europæiske Investeringsfond, Vækstfonden, Novo Nordisk Fonden, TryghedsGruppen, Færchfonden, Hempel Fonden, Den Sociale Kapitalfond, partnere og Senior Advisors.

Fokus:

 • Mindre og mellemstore virksomheder i Danmark og Sydsverige inden for handel, produktion og service.
 • Omsætning typisk 30 – 200 mio. kr.
 • Stærke vækstpotentialer og særlig social ansvarlighed – i form af mål om at ansætte medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet, bidrage til udviklingen i et udsat lokalområde eller udvikle produkter og services, som hjælper udsatte mennesker.

Særlige kendetegn:
Den Sociale Kapitalfond Invest er minoritetsinvestor (typisk 10-49%) og kan kombinere egenkapitalinvesteringer med ansvarlige lån.
Fonden er en aktiv og engageret medejer med stor respekt for ledelsen og det eksisterende ejerskab og en målrettet og systematisk tilgang til at udvikle virksomhederne.
Fonden opstiller både økonomiske og sociale målsætninger for sine investeringer i samarbejde med virksomhederne. Både de økonomiske og sociale resultater rapporteres til fondens investorer og indgår i managementteamets resultatmål.
Teamet bag Den Sociale Kapitalfond Invest

Den Sociale Kapitalfond Invest ledes af et dedikeret og erfarent managementteam:

 • Lars Jannick Johansen (managing partner) er tidligere direktør for Den Sociale Kapitalfond, som han etablerede sammen med TrygFonden i 2011. Han har omfattende erfaring med udvikling af sociale virksomheder, bl.a. strategiudvikling, social ansvarlighed, samt ledelse og organisationsudvikling. Siden 2013 har Lars været udnævnt til Young Global Leader af World Economic Forum.
 • Jeanette Hangaard Thielfoldt (partner) har været investeringschef i Den Sociale Kapitalfond. Før det har hun bl.a. været CFO og COO i såvel internationale koncerner, bl.a. Honeywell, som danske SMVer, og har stået i spidsen for bl.a. kaffe- og cafévirksomheden Amokka som medejer og CEO. Jeanette har omfattende erfaring med ledelse og udvikling af SMV’er, herunder bl.a. finansiel og operationel optimering, optimering af værdikæder og salg.
 • Torben Agerup (partner) har mange års erfaring med private equity fra LD og Maj Invest som investeringschef, hvor han har arbejdet med SMV-segmentet og gennemført en lang række køb og salg af virksomheder. Torben har bl.a. stærke kompetencer inden for strategisk analyse, finansiering og køb og salg af virksomheder.

Managementteamet samarbejder med fire erfarne Senior Advisors, som rådgiver fonden i forhold til dens investeringer:

 • Jeppe Christiansen, adm. direktør for Maj Invest, tidligere bl.a. direktør i Danske Bank
 • Mads Øvlisen, formand for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, tidligere bl.a. adm. direktør for Novo Nordisk
 • Per Agger‐Nielsen, investor, rådgiver og bestyrelsesmedlem, tidligere bl.a. partner i Industri Udvikling
 • Peter Nørgaard, stifter og bestyrelsesmedlem, Creativ Company og Code of Care, tidligere bl.a. direktør i Creativ Company
 • Accura og EY er kompetencepartnere og har rådgivet Den Sociale Kapitalfond Invest ved fondens etablering.

Om investorerne:

 • Den Europæiske Investeringsfond (EIF) er en del af Den Europæiske Investeringsbankgruppe. EIF’s mission er at støtte Europas små og mellemstore virksomheder med adgang til finansiering. EIF designer og udvikler venture- og vækstkapital-, garanti- og mikrofinansieringsinstrumenter, der specifikt retter sig mod dette markedssegment. Derigennem fremmer EIF EU-målene til støtte for innovation, forskning og udvikling, iværksætteri, vækst og beskæftigelse. www.eif.org
 • Vækstfondener statens finansieringsfond, som medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private investorer har fonden siden 1992 medfinansieret vækst i over 6.600 virksomheder for et samlet tilsagn på mere end 20 mia. kr. www.vf.dk
 • Novo Nordisk Fondener en dansk erhvervsdrivende fond med to formål; at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen, og at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.  www.novonordiskfonden.dk
 • TryghedsGruppener hovedejer af forsikringsselskabet Tryg og står bag TrygFonden, TryghedsGruppen skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger. www.tryghedsgruppen.dk
 • Hempel Fondener en erhvervsdrivende fond og er ejer af Hempel Koncernen. Fondens primære formål er at sikre og underbygge det økonomiske grundlag for Hempel Koncernen. Fondens sekundære formål er almennyttigt og velgørende. www.hempelfonden.dk
 • Færchfondener en erhvervsdrivende fond med base i Holstebro. Fondens vision er at gøre en forskel for Nordvestjylland ved at understøtte foretagsomhed, vækst og tiltrækningskraft gennem udvikling af erhverv, kultur, iværksætteri og uddannelsesaktiviteter i området. www.faerchfonden.dk
 • Den Sociale Kapitalfondudvikler, tester og udbreder nye investeringsværktøjer som kan bidrage til, at flere virksomheder og investorer kan forene social og forretningsmæssig succes. Den Sociale Kapitalfond Invest er fondens første spin-off, som skalerer dens indsats på et kommercielt grundlag. www.socialkapitalfond.dk

Kontakt for yderligere oplysninger:

 • Den Sociale Kapitalfond Invest: Managing partner Lars Jannick Johansen, ljj@socialkapitalfond.dk, 2961 6892
 • Den Europæiske Investeringsfond: Pressekontakt David Yormesor, d.yormesor@eif.org, +352 24 85 81 346
 • Vækstfonden: Seniorkommunikationsrådgiver Nathali Selmeczi Leth, nsl@vf.dk, mobil 2860 0113
 • Novo Nordisk Fonden: Pressemedarbejder Christian Mostrup Scheel, CIMS@novo.dk, 3067 4805
 • Tryghedsgruppen: Kommunikationschef Michael Carlsen, mc@tryghedsgruppen.dk, 2949 4685
 • Hempelfonden: direktør Anders Holm, ANDHO@hempel.com, 4057 0791
 • Færchfonden: CFO Martin Nygaard Christoffersen, mnc@faerch.dk, 2940 3611
 • Accura: Associeret Partner Anders Rubinstein, anders.rubinstein@accura.dk , 3078 6770; partner Henrik Juul Hansen, henrik.juul.hansen@accura.dk, 3078 6740
 • EY: Tax Partner Inge Heinrichsen, inge.heinrichsen@dk.ey.com, 2529 3761