Model for Dansk Landbrugskapital på plads

09. december, 2016

Pressemeddelelse: Modellen for Dansk Landbrugskapital blev præsenteret på et pressemøde den 9. november 2016 af daværende Erhvervs- og Vækstminister (og nuværende Beskæftigelsesminister), Troels Lund Poulsen. Dansk Landbrugskapital forventes at foretage de første investeringer i begyndelsen af 2017.

Modellen for Dansk Landbrugskapital blev præsenteret på et pressemøde den 9. november 2016 af daværende erhvervs- og vækstminister (og nuværende Beskæftigelsesminister), Troels Lund Poulsen.

Dansk Landbrugskapital har til formål at drive investeringsvirksomhed ved at yde risikovillige lån på markedsvilkår til effektive og veldrevne landbrugsbedrifter i Danmark. Mange landbrugsbedrifter har brug for nye investeringer, men er hæmmet af høj gæld, og det vurderes, at Dansk Landbrugskapital kan være med til at forbedre bedrifternes adgang til risikovillig kapital. Dansk Landbrugskapital forventes at foretage de første investeringer i begyndelsen af 2017.

Staten investerer 500 mio. kr. i Dansk Landbrugskapital, og målet er at tiltrække yderligere minimum 500 mio. kr. fra pensionsselskaber og eventuelt andre private investorer. Vækstfonden skal forvalte Dansk Landbrugskapital, og der arbejdes lige nu på at indgå aftaler med en række større pensionsselskaber om at investere i Dansk Landbrugskapital.

Målet er i første omgang at rejse i alt 1 mia. kr. Der kan komme yderligere finansieringsrunder, hvis der er interesserede investorer. Eventuelt interesserede investorer bedes kontakte Rolf Kjærgaard, investeringsdirektør på rk@vf.dk.