EIF og Vækstfonden indgår ny aftale:

Garanti for lån til grøn omstilling på 340 mio. kr.

29. april, 2016

Den Europæiske Investeringsfond (EIF) og Vækstfonden – sekretariat for Danmark Grønne Investeringsfond – har underskrevet en garantiaftale om at øge mængden af lån til danske små og mellemstore virksomheder, som ønsker at investere i grøn omstilling.

Den Europæiske Investeringsfond (EIF) og Vækstfonden – sekretariat for Danmark Grønne Investeringsfond – har underskrevet en garantiaftale om at øge mængden af lån til danske små og mellemstore virksomheder, som ønsker at investere i grøn omstilling. Aftalen trækker på midler fra Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), som er kernen i EIFs investeringsplan for Europa (Investment Plan for Europe).

Den nye aftale vil give Danmarks Grønne Investeringsfond mulighed for at yde lån med garanti for 340 mio. kr. (ca. €45 mio.) over de næste to år. Danmarks Grønne Investeringsfond er en selvstændig, statslig lånefond, hvis formål er at medfinansiere økonomisk rentable projekter inden for energibesparelse, ressourcebesparelse og vedvarende energi. Lånene bliver bakket op af en EIF-garanti under ”EU InnovFin Finance for Innovators”-initiativet, der bliver finansielt støttet af Europakommissionens Horizon 2020-program.

Som kommentar til aftalen, udtaler Europakommissionens næstformand Jyrki Katainen, ansvarlig for erhverv, vækst, investering og konkurrencedygtighed: “Det er rigtig gode nyheder, at EIF og Vækstfonden nu samarbejder om at tilbyde EFSI- garanteret finansiering til innovative, grønne virksomheder i Danmark. Vi har brug for at skabe langsigtet, bæredygtig vækst i Europa. Vi har allerede set, at lignende ordninger har bidraget til at finansiere energirelaterede projekter i EU, hvilket er rigtig gode nyheder for vores COP 21-mål. Jeg vil gerne opfordre de danske virksomheder til at gøre brug af den nye ordning."

Den administrerende direktør for EIF, Pier Luigi Gilibert siger: “Vi er meget tilfredse med nu at kunne underskrive den første EFSI InnovFin-aftale målrettet til innovative små og mellemstore virksomheder med fokus på grøn omstilling. Med Vækstfondens og Danmarks Grønne Investeringsfonds erfaring med at finansiere projekter, der effektiviserer brugen af ressourcer, er jeg overbevist om, at midlerne fra InnovFin-garantien effektivt vil komme til at styrke virksomhedernes adgang til finansiering.”

Christian Motzfeldt, administrerende direktør i Vækstfonden, som er sekretariat for Danmarks Grønne Investeringsfond: “Den nye InnovFin-aftale er endnu et resultatet af vores mange bestræbelser på at give de danske virksomheder så god adgang til EU-midler som muligt. Med garantien vil endnu flere af de virksomheder, som ønsker at foretage kommercielle investeringer i grøn omstilling, kunne komme i betragtning til lån fra Danmarks Grønne Investeringsfond. Det er meget positivt.”

Aftalen afspejler Den Europæiske Investeringsbanks indsats for at imødekomme ønsket fra medlemslandene, Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet om hurtigt at igangsætte konkrete initiativer under EFSI, der kan accelerere finansieringen af ny vækst og jobskabelse i EU.

Om Den Europæiske Investeringsfond

Den Europæiske Investeringsfond (EIF) har til formål at støtte Europas små og mellemstore virksomheder ved at forbedre adgangen til finansiering. EIF designer og udvikler finansielle instrumenter inden for venture- og vækstkapital, garantier og mikrofinansiering. På den måde støtter EIF EU's målsætninger inden for innovation, forskning og udvikling, iværksætteri, vækst og beskæftigelse.

Om Vækstfonden

Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private investorer har fonden siden 1992 medfinansieret vækst i over 6.000 virksomheder for et samlet tilsagn på ca. 17 mia. kr. Vækstfonden investerer med egenkapital i partnerskab med private investorer og finansierer med lån og kautioner i samarbejde med danske finansieringsinstitutter.
Læs mere: www.vf.dk

Om Danmarks Grønne Investeringsfond

Danmarks Grønne Investeringsfond er en selvstændig statslig lånefond, der har til formål at medfinansiere investeringer, som fremmer en grøn omstilling af det danske samfund. Fonden yder lån til private virksomheder, almene boligorganisationer samt offentlige selskaber og institutioner m.v., hvis formue er adskilt fra statens, regionernes og kommunernes formue, og som har mulighed for at optage lån på det private marked. Fonden er etableret som del af aftalen “Et grønnere Danmark” fra 2014 og har en egenkapital på op til 200 mio. kr. samt en statsgaranteret låneramme på op til 5 mia. kr. til medfinansiering af projekter inden for følgende områder; Energibesparelser, vedvarende energi og ressourceeffektivitet.
Læs mere: gronfond.dk

Om Investment Plan for Europe

Investment Plan For Europe fokuserer på at fjerne barrierer for investering, at give gennemsigtighed og teknisk assistance i forbindelse med investeringsprojekter og at gøre bedre brug af nye og eksisterende finansielle ressourcer. Investeringsplanen har allerede givet resultater. Den Europæiske Investeringsbank (EIB) forudser at Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) frem til februar 2016 havde bidraget til investeringer i Europa for mere end €60 mia.
Se de seneste tal fra EFSI, inklusiv fordelingerne i sektorer og lande her. Se FAQs for mere information.

Om InnovFin
Læs mere om InnovFin
Om Horisont 2020
Læs mere om Horizon2020