Lovgrundlag

Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, som er reguleret ved lov.

Vækstfondens direkte investeringer i opstartsvirksomheder, investeringer i private fonde og lån og kautioner til små og mellemstore virksomheder reguleres af:

Har du spørgsmål til Vækstfondens lovgrundlag eller andre juridiske spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.