Karriere i Vækstfonden

I Vækstfonden får du en varieret hverdag med spændende faglige udfordringer og et stærkt kollegialt sammenhold. Vi er alle drevet af Vækstfondens vision om at yde et markant bidrag til vækst og innovation i danske virksomheder, og hver eneste af vores mere end 230 medarbejdere bidrager på hver deres måde til dette overordnede formål.

Vi er en virksomhed med en entreprenant kultur og en stærk sammenhængskraft, som vi kontinuerligt arbejder på at fastholde og videreudvikle. I praksis betyder det, at vi har stort fokus på videndeling og tværgående samarbejde, der muliggør, at vi sammen kan skabe endnu mere værdi, end vi kan hver for sig.

Hjørnestenen i vores hverdag er vores tre værdier ambition, åbenhed og respekt. Værdierne er vores rettesnor i det daglige arbejde med hinanden, vores kunder og samarbejdspartnere. Derfor har vi konkretiseret værdierne med nogle adfærdsbeskrivelser, som vi bestræber os på at arbejde efter såvel internt som eksternt.

Ambition

  • Vi sætter ambitiøse mål og stræber efter høje faglige standarder.
  • Vi har stærkt fokus på at skabe resultater og værdi for vores ejer, kunder og øvrige interessenter.

Åbenhed

  • Vi arbejder aktivt på at finde nye, kommercielt holdbare løsninger i ukendt land og er bevidste om, at der er risiko for at fejle.
  • Vi optræder imødekommende og fordomsfrit.
  • Vi deler aktivt viden med hinanden og vores omverden.

Respekt

  • Vi lægger stor vægt på at overholde aftaler, være velforberedte, give konstruktiv feedback samt møde hinanden og omverdenen i positiv ånd.
  • Vi prioriterer det højt at behandle kunder og øvrige interessenter ordentligt.
  • Vi har fokus på at skabe en arbejdsplads, hvor alle udvikler sig.

Har du lyst til at blive en del af Vækstfonden? Så hold øje med denne side for ledige stillinger eller tilmeld dig vores jobagent – så hører du fra os, når vi har en ledig stilling, der passer til dig!