Finansiering til iværksættere

Som iværksætter har du forskellige muligheder for finansiering alt afhængigt af dit behov. Har du eksempelvis ambitioner om kraftig skalering, kan et konvertibelt lån være første skridt frem mod en større kapitalrunde, hvis du ikke allerede er klar til at få en investor med ombord. Det kan også være, at du har udsigt til mere moderat vækst. Her kan en langsigtet låneordning være velegnet, så du får en solid adgang til risikovillig finansiering uden at skulle afgive ejerandele. Uanset hvilken indgang til Vækstfonden du måtte benytte, vil vi se på tværs af alle finansieringskilder for at finde den bedste kombination.

Find en løsning, der passer til dit behov

Early Engagement

Early Engagement er et konvertibelt lån, som er særligt målrettet tidlige virksomheder, der på sigt er ventureegnede. Det vil sige, at det er selskaber med et stort skaleringspotentiale på det globale marked. Early Engegement-lånet kan krydsfinansieres med business angel matching-lån.

COVID-19 Startlån

COVID-19 Startlån er et lån målrettet unge virksomheder, som er i opstartsfasen, men hvis produkt er færdigudviklet, skalerbart og har et højt innovationsniveau, der adskiller det fra andre i markedet. Gerne med de første gennemførte salg til kunder.

COVID-19 Investorlån

Lånet er målrettet virksomheder med omsætning, som er finansieret af investorer, og som i forbindelse med COVID-19 krisen ikke har kunnet opnå finansiering fra et pengeinstitut.

Vækstlån til iværksættere

Til dig som ung virksomhed, der allerede har produkter og kunder, men hvis korte historik gør det svært at skaffe finansiering til at accelerere væksten.

COVID-19 BA-lån

Business angel matching-lån er relevant for virksomheder, som modtager en investering fra en af Vækstfondens godkendte business angels, typisk på pre-seed eller seed stadiet. Ansøgning til BA-matching skal derfor gå igennem den enkelte business angel og ikke virksomheden.

COVID-19 Syndikeringslån

COVID-19 Syndikeringslån er målrettet startups i den senere fase, som allerede har fx en venturefond eller et familiekontor med ombord. Med lånefaciliteten kan din virksomhed supplere en investering fra din investor med et lån fra Vækstfonden.

VF Venture som investor

For virksomheder med stort skaleringspotentiale kan en egenkapitalinvestering være vejen til kapital. VF Venture investerer på markedsvilkår i danske virksomheder med track record og i unge, innovative danske virksomheder med ambitioner om at vokse ud over landets grænser.

Kapital fra samarbejdspartnere

Som virksomhed kan du søge kapital fra en af de fonde, Vækstfonden har investeret i. Er du interesseret i muligheden for at rejse fondskapital, skal du tage kontakt direkte til de enkelte fonde. På fondens hjemmesider kan du læse om deres profiler og investeringskriterier og på den måde finde frem til netop den fond, der passer bedst til din virksomhed og dens vækstpotentiale. Se listen over fonde i Vækstfondens portefølje.