Formål og strategi

Om Vækstfonden

Vækstfonden er statens finansieringsfond, som arbejder for at styrke danske virksomheders adgang til risikovillig kapital, så de kan skabe ny innovation, vækst og arbejdspladser. I tætte partnerskaber med banker og private investorer fra ind- og udland finansierer Vækstfonden virksomheder i alle brancher over hele landet. Og fonden kan være med hele vejen - fra virksomhedens spæde start, gennem høj vækst, til rejsen ud på de globale markeder og børsnoteringer. Siden 1992 har Vækstfonden medfinansieret vækst i over 7.900 virksomheder for et samlet tilsagn på mere end 24,9 mia. kr.

Økonomisk fundament

Vækstfondens finansieringsmidler kommer fra flere kilder:

  • Grundkapitalen ved etableringen i 1992 var på 2 mia. kr. Ultimo 2018 var vores egenkapital på 5,6 mia. kr., og likvide beholdninger inklusive værdipapirer udgjorde 1,5 mia. kr. Egenkapitalen påvirkes på almindelig vis af overført over- og underskud samt af kapitaltilførsel fra Erhvervsministeriet
  • En række statslige bevillinger, som helt eller delvis finansierer vores låne- og kautionsaktiviteter
  • Lånoptagelse i forbindelse med Vækstlån og lån til grønne investeringer
  • Lånoptagelse til finansiering af Vækstfondens kapitalindskud i Dansk Vækstkapital.

Vision og mision

Vision
Vækstfonden skal yde et markant bidrag til innovation og vækst i danske virksomheder.

Mission
Vi medfinansierer lønsom og risikobetonet vækst i små og mellemstore virksomheder.

Det gør vi ved at:

  • sætte ind, hvor det finansielle marked tøver
  • fokusere på innovation, iværksætteri og forretningsudvikling
  • investere i fonde og virksomheder, yde lån og stille kautioner
  • samarbejde med private, hvor det er muligt.

Strategi

Som en del af det danske økosystem for vækst og iværksætteri samarbejder vi bl.a. med andre investeringsfonde, private investorer, pensions-, penge- og realkreditinstitutter, de regionale væksthuse, Accelerace og CONNECT Denmark. Vores strategi udmøntes på tre hovedindsatsområder.

Investeringer i fonde
Vi investerer i private fonde, som derefter investerer kapitalen i virksomheder. Investeringerne i fonde sker altid i tæt samarbejde med private investorer, så vores kapital kommer til at fungere som en løftestang for markedet. Det betyder, at når Vækstfonden via en fond investerer 1 kr., vil virksomhederne i sidste ende få tilført mere end 10 kr.

Investeringer i opstartsvirksomheder
Vi investerer med egenkapital i opstartsvirksomheder, der har et stort vækstpotentiale, men som har vanskeligt ved at skaffe tilstrækkelig risikovillig kapital. Investeringerne sker sammen med private investorer. Vores første investering sker som regel i de tidlige faser, og vi medvirker til at finansiere virksomhederne helt frem til exit.

Lån og kautioner til etablerede små og mellemstore virksomheder
Vi yder lån direkte til små og mellemstore virksomheder med fornuftige vækstplaner, som ikke kan stille tilstrækkelig sikkerhed eller har for lidt egenkapital til at få et lån i banken. Desuden kautionerer vi for små og mellemstore virksomheders lån, garantier og kreditter til forretningsudvikling i penge- og andre finansieringsinstitutter. På den måde kan virksomheder og iværksættere få adgang til lånefinansiering, som de ikke ellers ville kunne opnå.