Vækstfonden som fondsinvestor

Er du professionel forvalter, og søger du kapital til en fond, kan Vækstfonden være en mulighed. Vi investerer i fonde, der investerer i unoterede virksomheder.

I Vækstfonden arbejder vi for at bidrage til at øge danske virksomheders adgang til kapital, kompetencer og netværk. Det gør vi blandt andet gennem langsigtede partnerskaber med og investeringer i danske og udenlandske fonde med et investeringsfokus rettet mod unoterede små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale.

Formålet er at tiltrække kapital og kompetencer til lovende markedssegmenter og dermed bidrage til at skabe Europas mest velfungerende marked for risikovillig kapital.

Vi investerer i fonde med udgangspunkt i et af tre formål:

  • Nyskabelse: Etablering af nye investeringsenheder
  • Videreførelse: Investering i eksisterende investeringsenheder
  • Udvikling: Effektivisering af markedet, fx via sammenlægning af eksisterende investeringsenheder.

Vi investerer ad to veje:

  1. Vækstfondens afdeling for fondsinvesteringer, VF Fonde, investerer fra Vækstfondens egen balance i primært venturefonde i ind- og udland, der kan bringe kapital, kompetencer og viden til danske virksomheder.
  2. Gennem Dansk Vækstkapital og Dansk Vækstkapital II, der er etableret i et samarbejde mellem staten, pensionsselskaberne og en række andre investorer, sikrer vi investeringer i venture- og buyout-fonde.
    Læs mere om Dansk Vækstkapital.

For alle investeringer gælder det, at de er kommercielle, og at de fonde, vi investerer i, bliver forvaltet af professionelle forvaltere med en specialiseret viden om den type virksomheder, de investerer i.

Vi investerer altid i syndikat med andre investorer og er ad den vej med til at sikre, at der også tilføres private midler til fondene.

Kontakt os

Vil din fond i betragtning til en fondsinvestering, skal du indsende et prospekt for fonden, der detaljeret beskriver, hvordan fonden lever op til vores investeringskriterier. Du finder kriterierne nedenfor.