Landbrug og vejtransport

EU-reglerne om statsstøtte betyder, at der gælder særlige regler for Vækstkaution til landbrug og vejtransport.

Landbrug

EU-regler om statsstøtte betyder, at der er nogle særlige betingelser for landbrug, som du skal være opmærksom på.

Vækstkaution til landbruget kan dække lån på op til 2 mio. kr. til finansiering af:

  • køb af fast ejendom og ejerskifte (udgifter til køb af jord må ikke udgøre mere end 10 pct. af de samlede projektudgifter
  • opførelse eller forbedring af fast ejendom
  • udgifter til køb af driftsinventar, maskiner, it og udstyr
  • køb af ydelser fra konsulenter, rådgivere m.v. i forbindelse med ovennævnte udgifter
  • andre udgifter på op til 550.000 kr.

Vejtransport

EU-regler om statsstøtte betyder, at Vækstkaution til vejtransportsektoren ikke kan anvendes til finansiering af køretøjer til vejgodstransport, der kører for fremmed regning.