Egenkapital fra en business angel

At få en business angel med ombord i din virksomhed kan være en vej til at få tilført både kapital og kompetencer. I Vækstfonden samarbejder og syndikerer vi med talrige dygtige business angels hvert eneste år. Herunder kan du læse mere om vores initiativer målrettet business angels og blive klogere på, om samarbejdet også kan komme din virksomhed til gode.

Find en løsning, der passer til dit behov

European Angels Fund Denmark (EAF Denmark)

I European Angels Fund Denmark (EAF Denmark) matcher Vækstfonden sammen med Den Europæiske Investeringsfond, EIF, investeringer fra udvalgte danske business angels, så danske iværksætter- og vækstvirksomheder kan få adgang til yderligere kapital.

COVID-19 BA-lån

Business angel matching-lån er relevant for virksomheder, som modtager en investering fra en af Vækstfondens godkendte business angels, typisk på pre-seed eller seed stadiet. Ansøgning til BA-matching skal derfor gå igennem den enkelte business angel og ikke virksomheden.

COVID-19 Syndikeringslån

COVID-19 Syndikeringslån er målrettet startups i den senere fase, som allerede har fx en venturefond eller et familiekontor med ombord. Med lånefaciliteten kan din virksomhed supplere en investering fra din investor med et lån fra Vækstfonden.