European Angels Fund Denmark (EAF Denmark)

Med European Angel Fund Denmark (EAF Denmark) giver Vækstfonden sammen med Den Europæiske investeringsfond, EIF, dygtige danske business angels mulighed for at matche deres investeringer i danske iværksætter- og vækstvirksomheder med yderligere kapital.

EAF Denmark er en business angel matching-fond, som investerer i danske iværksætter- og vækstvirksomheder i samarbejde med danske business angels. Formålet er at bidrage til at øge det samlede omfang af business angel-investeringer i Danmark og øge udbuddet af risikovillig kapital på det danske marked.