Business angel matching-lån

Business angel matching-lån er en del af Vækstfondens indsats for at sikre risikovillig kapital til tidlige danske iværksættervirksomheder. Med lånefaciliteten kan din virksomhed supplere en investering fra en business angel med et lån fra Vækstfonden.

Med et Business angel matching-lån kan business angels, der er godkendt til ordningen, matche deres investeringer i tidlige iværksættere med et lån til virksomheden i forholdet 1 : 1. Det vil sige, at når en business angel investerer i din virksomhed, kan du samtidig tilbydes et lån fra Vækstfonden af samme størrelse.

Dermed er lånefaciliteten med til at sikre øget kapitaltilgang til tidlige danske iværksættervirksomheder, og gør det samtidig mere attraktivt for business angels at investere i de tidlige segmenter.

Den enkelte business angel skal være godkendt til at benytte ordningen. Herefter er det op til den enkelte business angel, hvornår lånefaciliteten skal bringes i spil.