Ansvarlige lån

Når du skal styrke din egenkapital og øge din soliditet for at kunne finansiere dine vækstplaner. Dit fleksible alternativ til en ny investor.

Hvis du har vanskeligt ved at få yderligere finansiering, fordi din virksomheds egenkapital er for spinkel, kan et Ansvarligt lån være løsningen.

Et Ansvarligt lån er en mellemting mellem fremmedkapital og egenkapital og er med til at øge virksomhedens soliditet. Ansvarlige lån er efterstillet anden lånefinansiering, og derfor kan lånet fungere som et supplement til egenkapitalen på virksomhedens balance.