Finansiering

Her kan du se en oversigt over Vækstfondens finansieringsmuligheder.

Find en løsning, der passer til dit behov

Early Engagement

Early Engagement er et konvertibelt lån, som er særligt målrettet tidlige virksomheder, der på sigt er ventureegnede. Det vil sige, at det er selskaber med et stort skaleringspotentiale på det globale marked. Early Engegement-lånet kan krydsfinansier ...

Startlån

Startlån er målrettet tidlige iværksættervirksomheder, som har et færdigudviklet produkt, et godt vækstpotentiale og de første kunder i hus.

Business angel matching-lån

Business angel matching-lån er en del af Vækstfondens indsats for at sikre risikovillig kapital til tidlige danske iværksættervirksomheder. Med lånefaciliteten kan din virksomhed supplere en investering fra en business angel med et lån fra Vækstfonde ...

Vækstlån til iværksættere

Til dig som ung virksomhed, der allerede har produkter og kunder, men hvis korte historik gør det svært at skaffe finansiering til at accelerere væksten.

Vækstkaution

Letter din adgang til finansiering i banken, hvis du har behov for et lån på under 2 mio. kr. Dækker op til 75 pct. af bankens risiko.

Vækstlån

For dig med en etableret virksomhed, som skal låne mere end 1 mio. kr. til at gennemføre dine vækstplaner eller et ejerskifte. Lånet letter din adgang til finansiering fra din bank.

Vækstgaranti

Når dine sikkerheder ikke rækker til at opnå fx en bankgaranti eller en leasingaftale på almindelig vis.

Ansvarlige lån/Ansvarlige lån, Genstart

Ansvarlige lån er for dig, der skal styrke din egenkapital og øge din soliditet for at kunne finansiere dine vækstplaner. Dit fleksible alternativ til en ny investor. Ansvarlige lån, Genstart er for COVID-19-ramte virksomheder med vækstpotentiale, ...

European Angels Fund Denmark (EAF Denmark)

I European Angels Fund Denmark (EAF Denmark) matcher Vækstfonden sammen med Den Europæiske Investeringsfond, EIF, investeringer fra udvalgte danske business angels, så danske iværksætter- og vækstvirksomheder kan få adgang til yderligere kapital.

Venture Debt

Venture Debt er et låneprodukt til modne iværksættervirksomheder, som allerede har sikret sig egenkapital fra en venturekapitalfond.

Kapital fra samarbejdspartnere

Som virksomhed kan du søge kapital fra en af de fonde, Vækstfonden har investeret i. Er du interesseret i muligheden for at rejse fondskapital, skal du tage kontakt direkte til de enkelte fonde. På fondens hjemmesider kan du læse om deres profiler og ...

COVID-19: Garanti til store virksomheder

Er din virksomhed ramt på indtjeningen som følge af COVID-19, kan Vækstfonden garantere for lån, driftskreditter eller garantier i banken, som skal dække dit omsætningstab. Garantien fungerer som sikkerhed for banken og giver dig dermed lettere adgan ...

COVID-19: Garanti til SMV'er

Er din virksomhed ramt på indtjeningen som følge af COVID-19, kan Vækstfonden stille garanti for nye lån, driftskreditter og garantier, som ydes af dit finansieringsinstituttet. Garantien giver dig dermed lettere adgang til den nødvendige finansierin ...

Danmarks Grønne Fremtidsfond

Kapital fra Danmarks Grønne Fremtidsfond er målrettet virksomheder, som arbejder med grønne løsninger og teknologier, der bidrager til en national og global grøn omstilling. Som virksomhed kan du søge om egenkapital via Vækstfonden og lån og garantie ...

Soliditetslån

Er din virksomhed ramt på indtjeningen som følge af COVID-19, kan det være en udfordring at få kapitalen til at hænge sammen og dermed stadig udnytte det vækstpotentiale, der vurderes at være i markedet. Hvis du mangler kapital til fortsat at udvikle ...