Finansiering

Her kan du se en oversigt over Vækstfondens finansieringsmuligheder.

Find en løsning, der passer til dit behov

Early Engagement

Early Engagement er et konvertibelt lån til tidlige iværksættervirksomheder, der har stort skaleringspotentiale, men som endnu er for tidlige til en reel ventureinvestering.

Startlån

Startlån er målrettet tidlige iværksættervirksomheder, som har et færdigudviklet produkt, et godt vækstpotentiale og de første kunder i hus.

Business angel matching-lån

Business angel matching-lån er en del af Vækstfondens indsats for at sikre risikovillig kapital til tidlige danske iværksættervirksomheder. Med lånefaciliteten kan din virksomhed supplere en investering fra en business angel med et lån fra Vækstfonde ...

Vækstlån til iværksættere

Til dig som ung virksomhed, der allerede har produkter og kunder, men hvis korte historik gør det svært at skaffe finansiering til at accelerere væksten.

Vækstkaution

Letter din adgang til finansiering i banken, hvis du har behov for et lån på under 2 mio. kr. Dækker op til 75 pct. af bankens risiko.

Vækstlån

For dig med en etableret virksomhed, som skal låne mere end 1 mio. kr. til at gennemføre dine vækstplaner eller et ejerskifte. Lånet letter din adgang til finansiering fra din bank.

Vækstgaranti

Når dine sikkerheder ikke rækker til at opnå fx en bankgaranti eller en leasingaftale på almindelig vis.

Ansvarlige lån

Når du skal styrke din egenkapital og øge din soliditet for at kunne finansiere dine vækstplaner. Dit fleksible alternativ til en ny investor.

European Angels Fund Denmark (EAF Denmark)

I European Angels Fund Denmark (EAF Denmark) matcher Vækstfonden sammen med Den Europæiske Investeringsfond, EIF, investeringer fra udvalgte danske business angels, så danske iværksætter- og vækstvirksomheder kan få adgang til yderligere kapital.

Venture Debt

Venture Debt er et låneprodukt til modne iværksættervirksomheder, som allerede har sikret sig egenkapital fra en venturekapitalfond.

Kapital fra samarbejdspartnere

Som virksomhed kan du søge kapital fra en af de fonde, Vækstfonden har investeret i. Er du interesseret i muligheden for at rejse fondskapital, skal du tage kontakt direkte til de enkelte fonde. På fondens hjemmesider kan du læse om deres profiler og ...

COVID-19: Garanti til store virksomheder

Er din virksomhed ramt på indtjeningen som følge af COVID-19, kan Vækstfonden garantere for lån eller kredit i banken, som skal dække dit omsætningstab. Garantien fungerer som sikkerhed for banken og giver dig dermed lettere adgang til den nødvendige ...

COVID-19: Garanti til SMV'er

Er din virksomhed ramt på indtjeningen som følge af COVID-19, kan Vækstfonden stille garanti for nye lån eller driftskreditter, som ydes af dit finansieringsinstituttet. Garantien giver dig dermed lettere adgang til den nødvendige finansiering.