Vækstkaution til landbrug

En Vækstkaution letter din adgang til finansiering i banken, hvis du har behov for et lån på under 2 mio. kr. Dækker op til 75 pct. af bankens risiko.

Kan dit landbrug ikke stille tilstrækkeligt med sikkerheder til at få finansiering i fx banken eller i dit leasingselskab, kan du anvende en Vækstkaution til at afdække risikoen. Vækstkautionen er et supplement til de sikkerheder, du selv stiller, og giver dig dermed lettere adgang til den nødvendige finansiering.