Etableringslån til landbrug

Etableringslån til landbrug er et særlig risikovilligt lån, som henvender sig til yngre landmænd med ambitioner om at overtage og udvikle en eksisterende bedrift. Lånet kan dække den yderste del af investeringen.

Et Etableringslån til landbrug er efterstillet anden lånefinansiering og er uopsigeligt fra Vækstfondens side. Lånet er ansvarlig kapital og medvirker til at styrke soliditeten over for pengeinstituttet, øvrige kreditorer og omverdenen i det hele taget.

Etableringslånet dækker 15 pct. af den samlede købs- eller investeringssum – uden at fratrække anden finansiering. Etableringslånet vil i nogle tilfælde kunne hæves til at finansiere op til 20 procent af købs-/investeringsbeløbet.

Etableringslån er baseret på et samarbejde med Finansrådet og Landbrug & Fødevarer.

Landbrug, der har fået finansiering

Henrik Haahr
Midtgård

Gårdråd sikrer god sparring og nye perspektiver på Midtgård

Henrik Haahr har store planer for landsbrugsejendommen Midtgaard, som han købte med hjælp fra et Etableringslån. For den 37-årige landmand er det altafgørende med et solidt...

Thinghøjgaard
Thinghøjgaard

Gårdejer på rekordtid med Etableringslån

Christian Børgesen er selv vokset op på en gård, og det har altid været hans drøm at blive ejer af sin egen kvægbedrift. Men det er både dyrt og besværligt at...

Nissumgaard
Nissumgaard

Gårdejer vil skabe moderne landbrug med alsidig forretningsmodel

Ny ejer på Nissumgård Henrik Ehm Hansen arbejder målrettet på at skabe en storbedrift med flere forretningsområder. Derfor har han planer om at fokusere...