Etableringslån til fiskeri

Etableringslån til fiskeri er et særlig risikovilligt lån, som henvender sig til unge fiskere med ambitioner om at overtage og udvikle en eksisterende bedrift. Lånet kan dække den yderste del af investeringen.

Et Etableringslån til fiskeri er efterstillet anden lånefinansiering og er uopsigeligt fra Vækstfondens side. Lånet er ansvarlig kapital og medvirker til at styrke soliditeten over for pengeinstituttet, øvrige kreditorer og omverdenen.

Etableringslånet dækker 15 pct. af den samlede købs- eller investeringssum – uden at fratrække anden finansiering. Etableringslånet vil i nogle tilfælde kunne hæves til at finansiere op til 20 pct. af købs-/investeringsbeløbet.

Etableringslånet er baseret på et samarbejde med Finans Danmark og Landbrug & Fødevarer.