Dansk Landbrugskapital

Dansk Landbrugskapital er lånekapital målrettet investeringsprojekter og i særlige tilfælde også refinansiering, og den stilles til rådighed som del af en samlet gældsløsning.

Formålet er at give effektive og veldrevne landbrug, der ellers er hæmmede af relativt høj gæld eller lav soliditet, mulighed for at investere i større og endnu mere effektiv produktion.

Lånet kunne for eksempel være til udvidelse af produktionen, køb af en eksisterende ejendom, renovering af eksisterende bygninger, ejerskifter, eller investeringer i miljø- og dyrevelfærdsteknologi.