Dansk Landbrugskapital

Dansk Landbrugskapital er lånekapital målrettet investeringsprojekter og i særlige tilfælde også refinansiering, og den stilles til rådighed som del af en samlet gældsløsning.