Direktion

Direktion

Christian Motzfeldt

Direktør

Direktør i Vækstfonden siden 2001. Christian Motzfeldt har tidligere været afdelingschef i Erhvervsministeriet og kontorchef i Danske Bank. Endvidere har han arbejdet som national ekspert i EU-Kommissionen og været økonom i Danmarks Nationalbank.

Jacob Hübertz

Jacob Hübertz

Finansdirektør, CFO

CFO i Vækstfonden siden marts 2016. Inden sin start i Vækstfonden har Jacob Hübertz været investeringsdirektør i DIP/JØP (2012-2016) og har yderligere mange års erfaring fra ledelsesposter i finansafdelingen i TDC.

Rolf Kjærgaard

Rolf Kjærgaard

Investeringsdirektør

Investeringsdirektør i Vækstfonden siden 2015. Rolf Kjærgaard har tidligere været chef for Vækstfondens udlåns- og kautionsområde, analyse og kommunikation. Inden sin start i Vækstfonden i 2002 har han været national ekspert i EU-kommissionen og specialkonsulent i Erhvervsministeriet. Rolf Kjærgaard er uddannet økonom fra Københavns Universitet og Berkeley-universitetet i USA.