Hjælp til COVID-19-ramte virksomheder

Virksomheder, der i særlig høj grad er påvirket af COVID-19, kan søge om en garanti fra Vækstfonden via deres finansieringsinstitut. Der er to ordninger: En målrettet SMV’er og en målrettet store virksomheder. Ved begge ordninger gælder det, at virksomhederne skal leve op til en række krav for at kunne søge om en garanti.

For SMV'er (under 250 ansatte)

Information til SMV'er

Er din virksomhed ramt på indtjeningen som følge af COVID-19, kan Vækstfonden stille garanti for nye lån eller driftskreditter, som ydes af dit finansieringsinstitut. Garantien giver dig dermed lettere adgang til den nødvendige finansiering. Læs mere om ordningen for SMV'er her.

Information til finansieringsinstitutter

Hvis din kunde har tabt omsætning som følge af COVID-19, kan du anvende en garanti til at afdække din risiko på finansiering. Vækstfonden dækker 70 pct. af jeres tab på finansieringen. Læs mere om, hvordan du kan bruge COVID-19-garantien for SMV'er til dine kunder.

For store virksomheder (over 250 ansatte)

Information til store virksomheder

Er din virksomhed ramt på indtjeningen som følge af COVID-19, kan Vækstfonden stille garanti for nye lån eller driftskreditter, som ydes af dit finansieringsinstitut. Garantien giver dig dermed lettere adgang til den nødvendige finansiering. Læs mere om ordningen for ikke-SMV her.

Information til finansieringsinstitutter

Hvis din kunde har tabt omsætning som følge af COVID-19, kan du anvende en garanti til at afdække din risiko på finansiering. Vækstfonden dækker 70 pct. af jeres tab på finansieringen. Læs mere om, hvordan du kan bruge den nye COVID-19-garanti for store virksomheder til dine kunder.

Kontakt os

Phone - telefon

Hverdage: 8-20 | Weekend: 9-17 | Påsken (9.-13. april): 9-12

Henvendelser i forbindelse med COVID-19

Samlet overblik over regeringens COVID-19 initiativer

Overblik: Coronavirus og din virksomhed

Regeringen har igangsat en lang række hjælpepakker til dansk erhvervsliv. Deriblandt Vækstfondens garantiordninger. På Virksomhedsguiden.dk får du det samlede overblik over initiativer, hjælpepakker, nyttig viden, gode råd og anvisninger i forbindelse med håndtering af COVID-19 i din virksomhed. Overblikket opdateres løbende med udviklingen på området.

Relief packages information in English

The Danish government and a united Danish Parliament have passed several Relief Packages for all businesses in Denmark with a CVR number – also fully foreign-owned companies. In order to assist and inform foreign owned businesses in Denmark, Copenhagen Capacity has translated the Relief Packages and gathered relevant information. Information will be updated continuously.

Mere om COVID-19

23-03-2020
PRESSEMEDDELELSE

Milliarder klar til SMV’er: Nu kan Vækstfonden yde garantier til små og mellemstore erhvervsdrivende ramt af COVID-19

Mange SMV’er står over for ukendte og hidtil usete udfordringer i forbindelse med COVID-19-krisen. Med endnu et finansieringsprodukt på plads kan statens finansieringsfond Vækstfonden nu yde garantier til SMV’er, der er økonomisk trængte som følge af COVID-19.

18-03-2020
Pressemeddelelse

Hjælp til COVID-19-ramte virksomheder: Nu kan Vækstfonden kautionere for store virksomheder

De økonomiske konsekvenser af COVID-19 kan mærkes hos danske virksomheder. Det er virksomheder, hvis kunder eller omsætning er forsvundet på kort tid, og som derfor mærker konsekvenserne allerede nu. Fra i dag kan statens finansieringsfond Vækstfonden yde kautioner til store virksomheder, der er økonomisk trængte som følge af COVID-19.

Hænder på laptop
13-03-2020
Coronavirus

Lad os sammen mindske risikoen for smittespredning

I forlængelse af myndighedernes anvisninger arbejder alle Vækstfondens medarbejdere hjemmefra fra i dag og to uger frem. Det betyder, at Vækstfondens kontorer vil være lukket og planlagte møder enten fremrykkes eller afholdes online eller over telefonen.