Finansiering til COVID-19-ramte virksomheder

Er din virksomhed påvirket af COVID-19, kan du søge om finansiering fra Vækstfonden. Vi har forskellige muligheder for at hjælpe din virksomhed, afhængigt af dit stadie og kapitalbehov. Fælles for vores finansieringsløsninger er, at din virksomhed skal opfylde en række krav for at være egnet til en COVID-19 finansiering.

Find en løsning, der passer til dit behov

COVID-19 Startlån

COVID-19 Startlån er et lån målrettet unge virksomheder, som er i opstartsfasen, men hvis produkt er færdigudviklet, skalerbart og har et højt innovationsniveau, der adskiller det fra andre i markedet. Gerne med de første gennemførte salg til kunder.

COVID-19 Investorlån

Lånet er målrettet virksomheder med omsætning, som er finansieret af investorer, og som i forbindelse med COVID-19 krisen ikke har kunnet opnå finansiering fra et pengeinstitut.

COVID-19 BA-lån

Business angel matching-lån er relevant for virksomheder, som modtager en investering fra en af Vækstfondens godkendte business angels, typisk på pre-seed eller seed stadiet. Ansøgning til BA-matching skal derfor gå igennem den enkelte business angel og ikke virksomheden.

COVID-19 Syndikeringslån

COVID-19 Syndikeringslån er målrettet startups i den senere fase, som allerede har fx en venturefond eller et familiekontor med ombord. Med lånefaciliteten kan din virksomhed supplere en investering fra din investor med et lån fra Vækstfonden.

COVID-19: Garanti til SMV'er

Er din virksomhed ramt på indtjeningen som følge af COVID-19, kan Vækstfonden stille garanti for nye lån, driftskreditter og garantier, som ydes af dit finansieringsinstituttet. Garantien giver dig dermed lettere adgang til den nødvendige finansiering.

COVID-19: Garanti til store virksomheder

Er din virksomhed ramt på indtjeningen som følge af COVID-19, kan Vækstfonden garantere for lån, driftskreditter eller garantier i banken, som skal dække dit omsætningstab. Garantien fungerer som sikkerhed for banken og giver dig dermed lettere adgang til den nødvendige finansiering.

Er du i tvivl om, hvilken løsning der passer dig? Kontakt os

Phone - telefon

Mandag til torsdag 08.30-16.30, fredag 09.00-16.00

Henvendelser i forbindelse med COVID-19

Mere information om COVID-19 initiativer

Overblik over Vækstfondens COVID-19-produkter til iværksættere

Vi har samlet et overblik over Vækstfondens produkter målrettet iværksættere og venturevirksomheder, der er ramt af COVID-19. Download filen her.

Webinarer om finansieringsmuligheder

Vækstfonden deltager løbende i webinarer med forskellige samarbejdspartnere, hvor vi sætter fokus på dine muligheder for finansiering under corona-krisen. Siden opdateres løbende.

Overblik: Coronavirus og din virksomhed

Regeringen har igangsat en lang række hjælpepakker til dansk erhvervsliv. Deriblandt Vækstfondens garantiordninger. På Virksomhedsguiden.dk får du det samlede overblik over initiativer, hjælpepakker, nyttig viden, gode råd og anvisninger i forbindelse med håndtering af COVID-19 i din virksomhed. Overblikket opdateres løbende med udviklingen på området.

Relief packages information in English

The Danish government and a united Danish Parliament have passed several Relief Packages for all businesses in Denmark with a CVR number – also fully foreign-owned companies. In order to assist and inform foreign owned businesses in Denmark, Copenhagen Capacity has translated the Relief Packages and gathered relevant information. Information will be updated continuously.