Finansiering til COVID-19-ramte virksomheder

Er din virksomhed påvirket af COVID-19, kan du søge om finansiering fra Vækstfonden. Vi har forskellige muligheder for at hjælpe din virksomhed, afhængigt af dit stadie og kapitalbehov. Fælles for vores finansieringsløsninger er, at din virksomhed skal opfylde en række krav for at være egnet til en COVID-19 finansiering.

Find en løsning, der passer til dit behov

COVID-19: Garanti til SMV'er

Er din virksomhed ramt på indtjeningen som følge af COVID-19, kan Vækstfonden stille garanti for nye lån, driftskreditter og garantier, som ydes af dit finansieringsinstituttet. Garantien giver dig dermed lettere adgang til den nødvendige finansiering.

COVID-19: Garanti til store virksomheder

Er din virksomhed ramt på indtjeningen som følge af COVID-19, kan Vækstfonden garantere for lån, driftskreditter eller garantier i banken, som skal dække dit omsætningstab. Garantien fungerer som sikkerhed for banken og giver dig dermed lettere adgang til den nødvendige finansiering.

Ansvarlige lån/Ansvarlige lån, Genstart

Ansvarlige lån er for dig, der skal styrke din egenkapital og øge din soliditet for at kunne finansiere dine vækstplaner. Dit fleksible alternativ til en ny investor.Ansvarlige lån, Genstart er for COVID-19-ramte virksomheder med vækstpotentiale, der har haft positive resultater op til COVID-19.

Soliditetslån

Er din virksomhed ramt på indtjeningen som følge af COVID-19, kan det være en udfordring at få kapitalen til at hænge sammen og dermed stadig udnytte det vækstpotentiale, der vurderes at være i markedet. Hvis du mangler kapital til fortsat at udvikle din virksomhed, kan Soliditetslånet være en del af løsningen sammen med ny finansiering fra dit pengeinstitut.

Er du i tvivl om, hvilken løsning der passer dig? Kontakt os

Kvinde der holder en iPhone

Mandag til torsdag 08.30-16.00, fredag 09.00-16.00

Henvendelser i forbindelse med COVID-19

Mere information om COVID-19 initiativer

Webinarer om finansieringsmuligheder

Vækstfonden deltager løbende i webinarer med forskellige samarbejdspartnere, hvor vi sætter fokus på dine muligheder for finansiering under corona-krisen. Siden opdateres løbende.

Overblik: Coronavirus og din virksomhed

Regeringen har igangsat en lang række hjælpepakker til dansk erhvervsliv. Deriblandt Vækstfondens garantiordninger. På Virksomhedsguiden.dk får du det samlede overblik over initiativer, hjælpepakker, nyttig viden, gode råd og anvisninger i forbindelse med håndtering af COVID-19 i din virksomhed. Overblikket opdateres løbende med udviklingen på området.

Relief packages information in English

The Danish government and a united Danish Parliament have passed several Relief Packages for all businesses in Denmark with a CVR number – also fully foreign-owned companies. In order to assist and inform foreign owned businesses in Denmark, Copenhagen Capacity has translated the Relief Packages and gathered relevant information. Information will be updated continuously.