COVID-19-garanti til SMV'er og store virksomheder

Har din kunde tabt omsætning som følge af COVID-19? Så kan du anvende en garanti til at afdække din risiko på finansieringen. Der er to ordninger: En målrettet SMV’er og en målrettet store virksomheder. Ved begge ordninger gælder det, at virksomhederne skal leve op til en række krav for at kunne søge om en garanti.

COVID-19-garanti fra Vækstfonden

For SMV'er (under 250 ansatte)

Hvis din kunde har tabt omsætning som følge af COVID-19, kan du anvende en garanti til at afdække din risiko på finansiering. Vækstfonden dækker 90 pct. af jeres tab på finansieringen. Læs mere om, hvordan du kan bruge COVID-19-garantien for SMV'er til dine kunder.

For store virksomheder (over 250 ansatte)

Hvis din kunde har tabt omsætning som følge af COVID-19, kan du anvende en garanti til at afdække din risiko på finansiering. Vækstfonden dækker 80 pct. af jeres tab på finansieringen. Læs mere om, hvordan du kan bruge COVID-19-garanti for store virksomheder til dine kunder.

Har du en kunde, som du ikke kan hjælpe? Så kan der være andre finansieringsmuligheder for virksomheden hos Vækstfonden

Ansvarlige lån/Ansvarlige lån, Genstart

Ansvarlige lån er for dig, der skal styrke din egenkapital og øge din soliditet for at kunne finansiere dine vækstplaner. Dit fleksible alternativ til en ny investor.Ansvarlige lån, Genstart er for COVID-19-ramte virksomheder med vækstpotentiale, der har haft positive resultater op til COVID-19.

Soliditetslån

Soliditetslånet er et tilbud til sunde virksomheder med behov for yderligere soliditet for at realisere vækstplanerne. Soliditetslånet er kendetegnet ved at styrke din egenkapital og kan derfor lette adgangen til yderligere finansiering i dit pengeinstitut.

Er du tvivl om, hvilken løsning der er bedst? Kontakt os

Kvinde der holder en iPhone

Mandag til torsdag 08.30-16.00, fredag 09.00-16.00

Henvendelser i forbindelse med COVID-19

Samlet overblik over regeringens COVID-19 initiativer

Overblik: Coronavirus og din virksomhed

Regeringen har igangsat en lang række hjælpepakker til dansk erhvervsliv. Deriblandt Vækstfondens garantiordninger. På Virksomhedsguiden.dk får du det samlede overblik over initiativer, hjælpepakker, nyttig viden, gode råd og anvisninger i forbindelse med håndtering af COVID-19 i din virksomhed. Overblikket opdateres løbende med udviklingen på området.

Relief packages information in English

The Danish government and a united Danish Parliament have passed several Relief Packages for all businesses in Denmark with a CVR number – also fully foreign-owned companies. In order to assist and inform foreign owned businesses in Denmark, Copenhagen Capacity has translated the Relief Packages and gathered relevant information. Information will be updated continuously.